Libri prohibiti

V zbirki so predstavljena izbrana dela iz zbirke Narodne in univerzitetne knjižnice, ki so bila v preteklosti označena za versko, moralno ali politično sporna ter uvrščena na papeški indeks prepovedanih knjig ali na različne druge, predvsem cesarske cenzurne sezname. Na ogled so bila na razstavi z naslovom In vendar so jih brali - prepovedane knjige v zgodnjem novem veku, ki sta jo v okviru raziskovalnega projekta »Prepovedane knjige na Slovenskem v zgodnjem novem veku« leta 2018 pripravila ZRC SAZU in NUK.

Virtualna razstava je na voljo na: https://www.dlib.si/razstave/libri-prohibiti/

Število rezultatov iskanja: 94

Založnik
bei Joh. Fried. Eger (1)
Beletrina (1)
bey Johann Friedrich Eger (1)
bey Vlrich Morharts Wittib. (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko (1)
Druck von Jos. Blasnik (1)
Druck von Rosalia Eger (1)
Društvo slovenskih pisateljev (1)
Društvo slušateljev Filozofske fakultete (1)
E. de Schönfeld (1)
E. Škulj (1)
ex tpographia Rev. Cam. Apostol. (1)
ex typographia Rev. Cam. Apost. (1)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Gedr. Bei Leykom''schen Erben (1)
gedruckt bei Ignaz edlen v. Kleinmeyer ... (1)
gedruckt bei Johann Friedrich Eger (1)
gedruckt bei Joseph Blasnik (1)
Goga (1)
Gospodarsko in izobraževalno društvo za dvorski okraj (1)
Gospodarsko napredno društvo za šentjakobski okraj (1)
I. v. Kleinmayr und F. Bamberg (1)
Izdal In Založil Kn. Šk. Ordinariat (1)
J. B. Mayr (1)
J. Blasnik (1)
Jugoslovanska tiskarna (1)
Jugoslovanska Tiskarna (1)
Katol. Tiskarna (1)
Klainmayr & Bamberg (1)
Kmetijska založba (1)
Književno društvo Hiša poezije (1)
Knjižnica (1)
Knjižnica gospodarskega in izobraževalnega društva za dvorski okraj (1)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
Krajec (1)
L. Schwentner (1)
Lipa (1)
M. Brgoč (1)
Matica Slovenska (1)
Matična knjižnica (1)
Mladika (1)
Mladinska knjiga (1)
Muzejsko društvo Škofja Loka (1)
na prodaj per Janesu Klemensu, bukvovesu (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (5)
Narodna Tiskarna (2)
natisnil Joshef Sassenberg (1)
Obzorja (1)
Onkološki inštitut (4)
Organizacija knjigarjev Dravske banovine (1)
prostat in officina libraria Kaliwodiana (1)
Prosvetna Zveza (1)
R. Šeber (2)
samozal. (1)
samozal. Andrej Šalehar (1)
Samozaložba (1)
Selbstverl. (1)
Selbstverlag (1)
Slovenska akdemija znanosti in umetnosti (1)
Slovenska matica (2)
Slovenska Matica (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Študentska založba (2)
Študijska knjižnica (3)
Učit.Tisk.Vlj (1)
Učiteljska Tisk. (1)
Udruženje univerzitetski obrazovanih žena u Jugoslaviji (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Založila Ljudska Knjižnica V Škofji Loki (1)
Zavod SR Slovenije za šolstvo (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Zvezna Tisk. (1)
Dostop
Išči med rezultati (94)