Število rezultatov iskanja: 4389

Časopisje in članki - naslov
1. mestna deška šola - Ljubljana (1)
1. mestna deška šola in obrtna pripravljalna šola - Ljubljana (1)
2. mestna ljudska šola - Ljubljana (3)
3. mestna deška ljudska šola - Ljubljana (1)
Acta chimica slovenica (1)
Acta ecclesiastica Sloveniae (1)
Acta historiae artis Slovenica (3)
Acta Histriae (1)
Acta neophilologica (1)
Amerikanski Slovenec (14)
Ameriška domovina (5)
Amtsblatt zur Laibacher Zeitung (48)
Annales. Series historia et sociologia (5)
Annales. Series historia naturalis (1)
Anzeigeblatt zur Laibacher Zeitung (2)
Arheološki vestnik (2)
Arhivi (3)
Avtonomist (1)
Besednik (Celovec) (3)
Bogoljub (Ljubljana) (1)
Bogoslovni vestnik (1)
Carniola (1910-1919) (2)
Celjski tednik (1955-1968) (13)
Celjski zbornik (2)
Cerkveni glasbenik (4)
Cillier Zeitung (5)
Clevelandska Amerika (3)
Čas (Ljubljana) (1)
Časopis za zgodovino in narodopisje (8)
Dan (1912) (11)
Danica (Ljubljana) (1)
De musica disserenda (4)
Dekliška šola pri uršulinkah - Ljubljana (1)
Dekliški licej - Ljubljana (1)
Delavec (2)
Delavska politika (7)
Delavska pravica (2)
Delavski list (Trst) (4)
Delo (Ljubljana) (695)
Deutsche Wacht (6)
Deutscher Bote für Steiermark und Kärnten (8)
Dialogi (5)
Dnevnik (Ljubljana, 1991) (23)
Documenta Praehistorica (1)
Dolenjske novice (6)
Dolenjski list (14)
Dolenjski razgledi (1)
Dom in svet (Ljubljana) (6)
Domači prijatelj (Praga) (2)
Domoljub (Ljubljana) (11)
Domovina (1891-1908) (10)
Domovina (Ljubljana) (5)
Domovina in Kmetski list (1)
Družina (1929-1930) (1)
Družinski tednik (4)
Edinost (Trst) (97)
Enakopravnost (ZDA) (8)
Etnolog (Ljubljana) (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (1)
Farmacevtski vestnik (1)
Filozofski vestnik (1)
Folia biologica et geologica (1)
Gasilec (1897-1941) (1)
Gimnazija - Celje (1)
Gimnazija - Maribor (1)
Glas (16)
Glas naroda (New York) (30)
Glas svobode (Pueblo (Col.)) (2)
Glasbena zora (3)
Glasilo kanadskih Slovencev (1)
Glasilo KSK jednote (14)
Glasilo občanov (Litija) (14)
Glasilo Slovenske narodne podporne jednote (2)
Glasnik Muzejskega društva za Slovenijo (3)
Gledališki list (Opera, SNG Ljubljana) (29)
Gledališki list SNG. Drama (37)
GM. Glasbena mladina (3)
Gorenjec (1900-1941) (11)
Gorenjski glas (1985) (23)
Gorica (7)
Goriška straža (4)
Gospodarski glasnik za Štajersko (1)
Gottscheer Bote (1)
Gozdarski vestnik (1)
Grosupeljski odmevi (1)
Hladnikia (Ljubljana) (2)
Illyrisches Blatt (1)
Ilustrirani Slovenec (1)
Ilustrovan narodni koledar (1)
Informativni fužinar (1)
Intelligenzblatt zur Laibacher Zeitung (1)
Izvestja Muzejskega društva za Kranjsko (1)
Jadranski Slavjan (1)
Jezik in slovstvo (6)
Jugoslavija (Ljubljana) (5)
Jugoslovan (1930) (14)
Juri s pušo (1)
Jutro (1910) (13)
Jutro (Ljubljana) (235)
Jutro (Ljubljana. 1931-1943) (13)
Kamniški občan (4)
Kamniški zbornik (3)
Katedra (Maribor) (3)
Katoliški glas (4)
Kino (Ljubljana) (1)
Kmetijske in rokodelske novice (15)
Kmetovalec (12)
Kmetski list (5)
Knjižnica (1)
Koledar - Goriška mohorjeva družba (3)
Koledar Družbe sv. Mohorja (Celovec) (44)
Koledar Šolske družbe sv. Cirila in Metoda (1)
Koledarček Družbe svetega Mohora (6)
Komunist - Zveza komunistov Slovenije (3)
Koroški fužinar (1)
Kranjski zvon (Kranj) (1)
Kres (Celovec) (1)
Kronika (Ljubljana) (13)
Laibacher Tagblatt (1)
Laibacher Wochenblatt (1880) (1)
Laibacher Zeitung (57)
Letopis ljubljanske nadškofije (10)
Letopis Matice Slovenske (16)
Letopis narodne čitalnice v Ljubljani (1)
Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti (2)
Linguistica (Ljubljana) (2)
Ljubljanski časnik (1)
Ljubljanski dnevnik (1)
Ljubljanski list (7)
Ljubljanski zvon (25)
Ljudska pravica (199)
Loški razgledi (5)
Mali list (3)
Mandrač (Izola) (2)
Marburger Zeitung (22)
Mariborski večernik Jutra (7)
Materiali in tehnologije (1)
Meddobje (Entresiglo) (1)
Mengšan (1)
Mentor (Ljubljana. 1908) (2)
Misli (Kew) (1)
Mittheilungen des Musealvereines für Krain (3)
Mladika (Gorica) (5)
Murska krajina (1)
Muzikološki zbornik (1)
Naprej (glasilo JSDS) (11)
Narodni dnevnik (2)
Narodni dnevnik (Ljubljana, 1924) (12)
Národni koledar in letopis Matice Slovenske (3)
Narodni list (Celje) (3)
Naš čas (7)
Naš časopis (1)
Naš kraj (Dobrepolje) (1)
Naš stik (1)
Naša moč (1905) (6)
Naša Zvezda (1931) (1)
Naši zapiski (1)
Nedelo (Ljubljana) (3)
Nerazvrščeno - članki (1)
Nova doba (Celje) (1)
Nova doba (Cleveland) (4)
Nova domovina (1)
Nova pravda (2)
Novi glas (9)
Novi list (17)
Novi Matajur (1)
Novi svet (Ljubljana) (1)
Novi tednik (11)
Novi tednik NT in RC (21)
Novice iz Moravške doline (5)
Občinski poročevalec (Domžale) (7)
Obravnave deželnega zbora kranjskega v Ljubljani (18)
Obrtni vestnik (1)
Otrok in knjiga (1)
Park (Novo mesto) (1)
Pedagoški letopis (2)
Petkov teden (21)
Pevec (Ljubljana) (3)
Planinski vestnik (5)
Pogledi (Ljubljana) (3)
Pohod (1)
Ponedeljek (Ljubljana) (3)
Ponedeljski Slovenec (4)
Popotnik (1880-1941) (9)
Porabje (2)
Poročilo društva Glasbene matice v Ljubljani (9)
Poročilo o mestnih ljudskih šolah (2)
Pravnik (1)
Primorski dnevnik (145)
Primorski list (Gorica) (6)
Prirodoslovne razprave (1)
Prispevki za novejšo zgodovino (1)
Problemi (Ljubljana) (1)
Problemi. Literatura (1)
Proletarec (Chicago) (44)
Prosveta (ZDA) (40)
Ptujčan (2)
Ptujski tednik (1)
Radio Ljubljana (4)
Rast (4)
Rdeči prapor (Ljubljana, Trst) (118)
Realka - Ljubljana (15)
Revija SRP (Online) (1)
Ročni kažipot po Goriškem in Gradiščanskem (1)
Roman (Ljubljana, 1932) (1)
Rudar (1910) (7)
Sava (Kranj) (1)
Savinjske novice (1)
Scopolia (1)
Slamnik (28)
Slavistična revija (3)
Slovan (Ljubljana. 1902) (1)
Slovanski svet (1888) (1)
Slovenčev koledar (1)
Slovenec (1873) (312)
Slovenija (1932-1941) (4)
Slovenska bčela (2)
Slovenska država (1)
Slovenska mestna dekliška šola - Ljubljana (8)
Slovenska trgovska šola - Ljubljana (1)
Slovenske novice (7)
Slovenski čebelar (2)
Slovenski dom (1909-1914) (3)
Slovenski dom (1935-1945) (10)
Slovenski gospodar (15)
Slovenski Jadran (6)
Slovenski jezik (1)
Slovenski list (1)
Slovenski list (1896) (9)
Slovenski narod (344)
Slovenski poročevalec (150)
Slovenski pravnik (1)
Slovenski učitelj (Ljubljana) (6)
Slovenski vestnik (21)
Službeni list Kraljevske banske uprave Dravske banovine (7)
Sobotna priloga (20)
Socialist (Ljubljana, 1923) (1)
Socialna misel (1)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (1)
Soča (20)
Sodobnost (1963) (4)
Sokolski glasnik (2)
Sokolski glasnik (1930 - 1941) (2)
Stati inu obstati (3)
Straža (Maribor) (7)
Strojniški vestnik (1)
Svobodna Slovenija (Eslovenia libre) (29)
Svobodni razgovori (1)
Šolska kronika (2)
Šolski prijatel: časopis za šolo in dom (1)
Štajerc (5)
Štajerčevi kmetski koledar za leto (1)
Štajerski tednik (Ptuj) (3)
Tabor (Maribor) (3)
Tedenska tribuna (5)
Tedenske slike (Konzorcij) (1)
Tednik (Ptuj) (2)
Tehniška srednja šola - Ljubljana (1)
The Voice of youth (Chicago, Ill.) (1)
Tovariš (Ljubljana) (4)
Trgovski list (13)
Tribuna (Ljubljana) (3)
Učiteljišče - Ljubljana (4)
Učiteljski tovariš (62)
Upokojenec (1936) (1)
Uprava (Ljubljana) (1)
Vakuumist (1)
Varstvo narave (2)
Večer (Maribor) (1)
Večerni list (2)
Večernik (Ljubljana) (1)
Vestnik Slovenske krščansko-socijalne zveze (2)
Vestnik Šolske družbe sv. Cirila in Metoda (2)
Vikend magazin (2)
Vikend magazin (Ljubljana) (4)
Vipavski glas (2)
Vodnikova pratika (1)
Vrhniški razgledi (3)
Zarja (6)
Zarja (1911) (404)
Zbori (2)
Zbornik (Slovenska matica) (1)
Zbornik za umetnostno zgodovino (1)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (4)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1920) (1)
Zgodovina za vse (1)
Zgodovinski časopis (16)
Zvonček (Ljubljana) (6)
Železničar : glasilo slovenskih železniških nastavljencev (9)
Žirovski občasnik (1)
Življenje in svet (6)
Leto izida
1822 (1)
1830 (1)
1841 (1)
1850 (2)
1850-1853 (1)
1851 (1)
1852 (1)
1858 (2)
1862 (1)
1863 (1)
1866 (2)
1867 (1)
1868 (3)
1869 (8)
1870 (3)
1871 (2)
1872 (1)
1872/1873 (1)
1873 (7)
1874 (6)
1874-1876 (1)
1875 (4)
1876 (3)
1877 (3)
1878 (7)
1879 (5)
1880 (4)
1881 (7)
1882 (6)
1882/1883 (1)
1883 (3)
1884 (7)
1885 (15)
1885/1886 (1)
1886 (14)
1886-1887 (1)
1887 (8)
1887/1888 (1)
1888 (3)
1889 (19)
1890 (18)
1891 (40)
1891-1941 (1)
1892 (26)
1893 (30)
1893/1984 (1)
1893-1895 (1)
1894 (32)
1894-1895 (1)
1894-1898 (1)
1895 (38)
1895-1896 (1)
1896 (18)
1896/1897 (1)
1897 (21)
1898 (68)
1899 (35)
1900 (56)
1900/1901 (1)
1900-1901 (1)
1901 (28)
1901/1902 (1)
1902 (23)
1902/1903 (2)
1903 (32)
1903/1904 (1)
1904 (21)
1904/1905 (1)
1905 (24)
1905/1906 (1)
1905-1907 (1)
1906 (19)
1906/1907 (2)
1907 (54)
1907/1908 (2)
1908 (77)
1908/1909 (3)
1908-1910 (1)
1909 (50)
1909/1910 (2)
1910 (86)
1910/1911 (2)
1911 (195)
1911/1912 (2)
1912 (197)
1912/1913 (1)
1913 (166)
1913/1914 (1)
1914 (32)
1915 (14)
1915/1916 (2)
1916 (19)
1917 (11)
1918 (16)
1919 (17)
1920 (27)
1921 (27)
1921/1922 (1)
1922 (10)
1923 (25)
1923/1924 (5)
1924 (53)
1925 (70)
1926 (72)
1927 (32)
1928 (35)
1929 (44)
1930 (60)
1930/1931 (1)
1931 (41)
1931/1932 (1)
1932 (23)
1933 (27)
1934 (37)
1935 (32)
1936 (38)
1936/1937 (1)
1937 (47)
1937/1938 (3)
1938 (40)
1938/1939 (1)
1939 (43)
1939/1940 (2)
1940 (35)
1940/1941 (1)
1941 (12)
1942 (16)
1943 (25)
1944 (17)
1945 (9)
1946 (7)
1946/1947 (1)
1947 (4)
1948 (1)
1949 (4)
1950 (6)
1951 (9)
1952 (6)
1952/1953 (2)
1953 (8)
1953/1954 (5)
1954 (30)
1954/1955 (6)
1955 (54)
1955/1956 (9)
1956 (79)
1956/1957 (7)
1957 (126)
1957/1958 (9)
1958 (81)
1958/1959 (7)
1959 (40)
1959/1960 (11)
1960 (46)
1960/1961 (4)
1961 (8)
1961/1962 (1)
1962 (18)
1962/1963 (1)
1963 (19)
1964 (7)
1965 (19)
1966 (3)
1967 (9)
1968 (21)
1969 (10)
1970 (22)
1971 (13)
1972 (16)
1973 (10)
1974 (16)
1975 (8)
1976 (16)
1977 (29)
1978 (28)
1979 (39)
1980 (43)
1981 (49)
1982 (49)
1983 (51)
1984 (56)
1984/1985 (1)
1985 (68)
1985/1986 (1)
1986 (73)
1987 (9)
1987-2002 (1)
1988 (11)
1989 (61)
1990 (47)
1990/1991 (1)
1991 (32)
1992 (55)
1993 (52)
1994 (15)
1994/1995 (1)
1995 (7)
1996 (6)
1997 (9)
1997/1998 (1)
1998 (4)
1999 (7)
2000 (10)
2001 (4)
2002 (9)
2003 (4)
2004 (12)
2005 (26)
2006 (9)
2007 (5)
2008 (5)
2009 (7)
2010 (5)
2011 (14)
2012 (50)
2013 (16)
2014 (15)
2015 (15)
2016 (8)
2017 (9)
2018 (12)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (3)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (1)
Botanično društvo Slovenije (2)
Cankarjeva knjižnica Vrhnika (3)
Čebelarska zveza Slovenije (2)
DELO, d.d. (213)
Dnevnik (23)
Društvo za širjenje filmske kulture Kino (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
ELES, d.o.o. (1)
Gorenjski glas d.d. (39)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (125)
Goriška Mohorjeva družba (3)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
IUS SOFTWARE d.o.o. (1)
Knjižnica Domžale (33)
Knjižnica Ivana Potrča (16)
Knjižnica Ivana Tavčarja (3)
Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica (1)
Knjižnica Litija (15)
Knjižnica Mirana Jarca (26)
Knjižnica Velenje (3)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (23)
Kulturno društvo Ivan Trinko (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (4)
Mariborska knjižnica (3)
Matična knjižnica Kamnik (7)
Medobčinska splošna knjižnica Žalec (1)
Mestna knjižnica Grosuplje (1)
Mestna knjižnica Izola - Biblioteca civica di Isola (2)
Mestna knjižnica Kranj (18)
Mestna knjižnica Ljubljana (62)
Muzejsko društvo Škofja Loka (5)
Narodna in univerzitetna knjižnica (3442)
Naš čas, d.o.o. (4)
Občina Dobrepolje (1)
Občina Domžale (3)
Občina Moravče (5)
Osrednja knjižnica Celje (124)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja (60)
Planinska zveza Slovenije (3)
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota (3)
Primorski dnevnik (4)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
Radio-Tednik Ptuj d.o.o. (3)
Revija SRP (1)
SALUK - Slovensko-avstralski literarno-umetniški krožek (1)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (6)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (3)
Slovenski šolski muzej (2)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (3)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (4)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (2)
Univerzitetna knjižnica Maribor (40)
Zadruga Goriška Mohorjeva (30)
Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika (1)
Zavod RS za varstvo narave (2)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (1)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo Celje (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (6)
ZRC SAZU (7)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (3)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (22)
Založnik
(2)
A. Einšpieler (1)
A. Janežič (3)
Adana (1)
Adolf Ribnikar (1)
Albin Prepeluh (1)
Ameriško-jugoslovanska tiskovna družba (8)
Andragoški center Slovenije (1)
Anton Bavčar (1)
Anton Pesek (2)
Arhivsko društvo Slovenije (3)
Beletrina (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo (1)
Blasnikovi Nasl. (3)
Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije (2)
Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta (3)
C.k. kmetijska družba za Štajersko (1)
Cankarjeva založba (2)
Cecilijino društvo (4)
Center za informiranje propagando in založništvo (3)
Centre of Excellence PoliMaT (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (6)
Čitalnica (1)
Delo (775)
der Verfasser (1)
Deželni odbor kranjski (18)
Dnevnik (23)
Dolenjski list (15)
DPD Svoboda Žiri, Literarna sekcija (1)
Dragotin Hribar (11)
Društvo državnih upokojencev za Dravsko banovino (1)
Društvo Pravnik (1)
Društvo učiteljev in šolskih prijateljev okraja Logaškega (1)
Društvo za širjenje filmske kulture Kino! (1)
Društvo za teoretsko psihoanalizo, Ljubljana (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Družba sv. Cirila in Metoda (3)
Družba sv. Mohora (22)
Družba sv. Mohorja (33)
Družba za založniške pobude (145)
Družina (1)
Državna dvorazredna tgovska šola v Ljubljani (1)
Državna učiteljska šola v ljubljani (4)
Državna založba (1)
Državna založba Slovenije (6)
Edinost Publishing (14)
Edward Kalish (3)
ELES (1)
Faculty for Mechanical Engineering (1)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za upravo (1)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (1)
Fran Bartl (404)
Fran Jaklič (6)
Fran Kulovec (1)
Fran Podgornik (1)
Franci Kotnik (1)
Franz Müller (1)
Gasilska zajednica za Dravsko banovino (1)
Gašper H. Martelanc (1)
Glas naroda (30)
Glas, Kranj (16)
Glasbena matica (2)
Glasbena Matica (9)
Glasbena mladina Slovenije (3)
Goga (1)
Gorenjski glas (3)
Gorenjski glas, Kranj (20)
Goriška Mohorjeva družba (3)
Goriška tiskarna (1)
Graffit (2)
I. Kleinmayr & F. Bamberg (1)
I. mestna deška osnovna šola (1)
I. mestna ljudska šola v Ljubljani (1)
I. Slavec (6)
Ignacij Sitar (7)
Ignaz Alois Edler v. Kleinmayr (108)
II. mestna deška ljudska šola v Ljubljani (2)
II. städtischen vierklassigen Volksschule (1)
III. mestna petrazredna deška ljudska šola na Erjavčevi cesti v Ljubljani (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Intelyway webmedia (1)
In��titut za novejšo zgodovino (1)
Ivan Dolinar (97)
Ivan Mlinar (3)
Ivan Rakovec (10)
Ivan Tokan (2)
Ivan Zorec (4)
Iza Prijateljeva (1)
J. Debevec (5)
J. Kleinmayr (1)
J. Krajec (6)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (62)
Janez Krizostom Pogačar (1)
Josef Eppich (1)
Josip Kopač (9)
Josip Marušič (5)
Josip Petejan (5)
Jožef Blaznik (16)
Jugoslov. novinsko d.d. (1)
Jugoslovanska delavska tiskovna družba (44)
Jugoslovanska katoliška jednota (4)
Jugoslovansko učiteljsko druženje (9)
Jugoslovenski sokolski savez (2)
K. k. Gymnasium in Marburg (1)
K. k. Staats-gymnasium in Cilli (1)
K. k. Staats-Oberrealschule (13)
Karl Linhart (5)
Katoliška bukvarna (1)
Katoliška tiskarna (1)
Katoliško tiskovno društvo (10)
Kleinmayr (3)
Kleinmayr - Fed.Bamberg (7)
Kmetijska družba za Slovenijo (12)
Knezoškofijstvo (1)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
Komunist (3)
Konsorcij Goriške straže (4)
konzorcij (2)
Konzorcij (183)
Konzorcij Gorenjca (11)
Konzorcij jutra (149)
Konzorcij Jutra (19)
Konzorcij Jutra, Ljubljana (3)
Konzorcij jutro (86)
Konzorcij Malega lista (3)
Konzorcij Naša zvezda (1)
Konzorcij Ponedeljskega Slovenca (4)
Konzorcij Slovenca, Slovenskega doma in Domoljuba (1)
Konzorcij Slovenskega lista (1)
Konzorcij Trgovskega lista (13)
Konzorcij Večernega lista (2)
Krajevna skupnost Žiri (1)
Kraljevska banska uprava Dravske banovine (7)
Kranjsko – slovenska katoliška jednota (14)
KS (1)
Kulturna skupnost občine (2)
Leonova družba (1)
Leopold Kralik (8)
Ljudska tiskarna (312)
M. Kolar, Ljubljana (11)
M. Kranjec (199)
Marburger Verlags- und Druckerei Ges (22)
Mariborska knjižnica (1)
Martin Konda (2)
Matica Slovenska (20)
Mestna občina Novo Mesto (4)
Mestna osemrazredna dekliška ljudsak šola v Ljubljani (1)
Mestna slovenska 8 razredna dekliška ljudska šola pri Sv. Jakobu v Ljubljani (1)
Mestna slovenska osemrazredna dekliška ljudska šola pri Sv. Jakobu v Ljubljani (3)
Mestna slovenska osemrazredna ljudska šola v Ljubljani (2)
Mestna slovenska osemrazredna redna dekliška ljudska šola pri Sv. Jakobu v Ljubljani (1)
Mestne ljudske šole v Ljubljani (2)
Mestni dekliški licej (1)
Mestni svet Mestne občine Ptuj (2)
Mestni župni urad (1)
Mi amigo (1)
Mihael Moškerc (6)
Milan Plut (13)
Mladinska knjiga (1)
Moderna organizacija (1)
Mulley & Kamenšek (1)
Musealverein für Krain (3)
Muzejsko društvo (5)
Muzejsko društvo za Kranjsko (3)
Muzejsko društvo za Slovenijo (3)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (4)
Nadškofijski ordinariat (10)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
Narodna tiskarna (344)
Narodna založba (5)
Narodno obrambna tiskovna zadruga (1)
Naš čas, d.o.o. (4)
Nova strokovna založba (1)
Novi tednik (21)
Občina Dobrepolje (1)
Občina Domžale (28)
Občina Kamnik (3)
Občina Moravče (5)
Občina Vrhnika (1)
Občinska kulturna skupnost, odbor za tisk in zaloništvo (1)
Občinski svet občine Grosuplje (1)
Obzorja (14)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Okrajni odbor SZDL (13)
Otomar Bamberg (1)
Paralele (1)
Pedagoška fakulteta (1)
Pedagoški inštitut (1)
Pevska zveza (3)
Pevsko društvo Ljubljanski zvon (2)
Planinska zveza Slovenije (5)
Pokrajinski arhiv (1)
Pokrajinsko načelstvo SSJ za Slovenijo (1)
Pravna fakulteta (1)
Primorski tisk (6)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
Prirodoslovno društvo (1)
Prosvetna zveza (2)
Ptujski tednik (1)
Radio- Tednik (2)
Radio-Tednik (3)
Rasto Pustoslemšek (3)
Rdeči prapor (Ljubljana, Trst) (8)
Revija SRP (1)
RK ZSMS, Ljubljana (1)
s. n. (1)
S. Trdina (1)
s.n. (28)
samozal. J. Bartl (1)
Savez Sokola Kraljevine Jugoslavije (2)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (6)
Selbstverl. (1)
Skupščina občine (18)
Skupščina občine Litija (1)
Slavistično društvo (1)
Slavistično društvo Slovenije (9)
Slavjansko društvo (1)
Slovene National Benefit Society (1)
Slovenian National Federation of Canada (1)
Slovenian Women's Union of America (6)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (5)
Slovenska kulturna akcija (1)
Slovenska Matica (3)
Slovenska narodna podporna jednota (42)
Slovenska socialna Matica (1)
Slovenska šolska Matica (2)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovenski frančiškani v Avstraliji (1)
Slovenski poročevalec (150)
Slovenski šolski muzej (2)
Slovensko delavsko pevsko društvo Slavec (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko narodno gledališče (29)
Slovensko narodno gledališče Drama (37)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (3)
Slovensko umetnostno zgodovinsko društvo (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (4)
Slovensko-avstralski literarno-umetniški krožek (1)
SO Domžale (7)
Societá storica del Litorale (6)
Staats-Oberrealschule (1)
Staats-Ober-Realschule (1)
Štajerčevo tiskovno društvo (1)
Študentska organizacija Univerze (3)
Študentska založba (1)
Tehniška srednja šola v Ljubljani (1)
Teološka fakulteta, Inštitut za zgodovino Cerkve (1)
Tiskarna Družbe sv. Mohorja (1)
Tiskarna Merkur (14)
Tiskarna Sava (1)
Tiskarna sv. Cirila (15)
Tiskovna družba Nove domovine (1)
Tiskovna zadruga (28)
Tiskovna založba (1)
Učiteljska Tisk. (1)
Učiteljska tiskarna (1)
Učiteljske tiskarne (11)
UMco (1)
Univerzitetna konferenca ZSMS (3)
Uprava Krajevnega leksikona dravske banovine (1)
Uršulinska dekliška šola v Ljubljani (1)
Večer (1)
Vereinsbuchdruckerei Celeja (11)
Viktor Dolenc (20)
Vinko Kermolj (4)
Vipava (2)
Vodnikova družba (1)
Vrhniško muzejsko društvo (3)
Vseslovenski kulturni odbor (1)
Vydrova tovarna žitne kave (2)
W. Blanke (1)
Zadruga Goriška Mohorjeva (9)
Zadruga z o.z. Novi list (17)
Založba ZRC (2)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Založništvo tržaškega tiska (141)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (2)
Zavod Sv. Stanislava (2)
Zavod za turizem (1)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (4)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Nacionalni center za strokovni, karierni in osebnostni razvoj medicinskih sester in babic (1)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Združeno podjetje Ljudska pravica (1)
Zgodovinsko društvo Celje (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (6)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo (5)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (3)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (6)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (3)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (2)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (1)
Zveza društev pravnikov Slovenije (1)
Zveza Slovencev na Madžarskem (2)
Zveza slovenskih organizacij na Koroškem (21)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (17)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (5)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (3)
Zvezna tiskarna (2)
Zvonimir Bernot (2)
ZZT (1)
Železarna (1)
Železarna Ravne (1)
Župnijski urad (1)
Išči med rezultati (4389)