Število rezultatov iskanja: 16094

Časopisje in članki - naslov
Acrocephalus (1)
Acta historiae artis Slovenica (4)
Acta Histriae (11)
Acta neophilologica (4)
Aluminij (2)
Amerikanski Slovenec (33)
Ameriška domovina (49)
Ampak (Ljubljana) (1)
Amtsblatt zur Laibacher Zeitung (8)
Annales. Series historia et sociologia (17)
Anthropos (Ljubljana) (2)
Arheološki vestnik (14)
Arhivi (16)
Ars et humanitas (1)
Ave Maria (Lemont, Ill.) (2)
Besednik (Celovec) (1)
Bogoljub (Ljubljana) (2)
Bogoslovni vestnik (36)
Cankarjev glasnik (2)
Carniola (1910-1919) (2)
Celjski tednik (1955-1968) (12)
Celjski zbornik (5)
Cerkveni glasbenik (26)
Cillier Zeitung (2)
Cinkarnar (2)
Clevelandska Amerika (8)
Cvetje z vertov sv. Frančiška (5)
Čas (Ljubljana) (3)
Časopis za kritiko znanosti (1)
Časopis za slovenski jezik, književnost in zgodovino (2)
Časopis za zgodovino in narodopisje (13)
Čuk na palci (2)
Dan (1912) (41)
De musica disserenda (9)
Delavec (2)
Delavska fronta (3)
Delavska politika (13)
Delo - življenje (3)
Delo & dom (1)
Delo (Ljubljana) (5129)
Delo (Trst) (5)
Demokracija (3)
Demokracija (Ljubljana, 1996) (11)
Deutsche Wacht (10)
Deutsche Zeitung (Celje, 1929) (2)
Deutscher Bote für Steiermark und Kärnten (14)
Deželni zakonik in vladni list za kranjsko kronovino (5)
Dialogi (25)
Dnevnik (Ljubljana, 1991) (155)
Dnevnikov objektiv (1)
Dober Pajdás Kalendárium (2)
Documenta Praehistorica (2)
Dolenjska prosveta (1)
Dolenjske novice (16)
Dolenjski list (253)
Dolenjski razgledi (2)
Dolenjski zbornik (2)
Dom in svet (Ljubljana) (58)
Domačin (2)
Domoljub (Ljubljana) (36)
Domovina (1891-1908) (21)
Domovina (Ljubljana) (28)
Domovina in Kmetski list (3)
Don Bosko (1)
Drobtince (1)
Druga mestna štirirazredna ljudska šola (Ljubljana) (1)
Druga realna gimnazija (Ljubljana) (1)
Družina (3)
Družinski tednik (12)
Državna meščanska šola v Šentvidu - Ljubljana (1)
Državna realna gimnazija - Murska Sobota (1)
Državna trgovska akademija - Ljubljana (1)
Državni zakonik za kraljevine in dežele v državnem zboru zastopane (3)
Duhovni pastir (1)
Düsevni liszt (1)
Dve domovini (2)
Edinost (Chicago) (1)
Edinost (Maribor) (3)
Edinost (Trst) (325)
Enakopravnost (ZDA) (58)
Enotnost (1926) (1)
Etnolog (Ljubljana) (9)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (5)
Filozofski vestnik (1)
Gasilec (1897-1941) (2)
Geografski vestnik (8)
Gimnazija - Celje (2)
Gimnazija - Gorica (2)
Gimnazija - Kranj (3)
Gimnazija (nemška) - Kočevje (1)
Glas (96)
Glas Gorenjske (19)
Glas naroda (New York) (143)
Glas svobode (Pueblo (Col.)) (5)
Glas zaveznikov (1)
Glasba v šoli in vrtcu (5)
Glasbena šola - Kranj (1)
Glasbena zora (2)
Glasilo KSK jednote (22)
Glasilo občanov (Litija) (8)
Glasilo občine Šentrupert (1)
Glasilo Slovenske narodne podporne jednote (1)
Glasnik Muzejskega društva za Slovenijo (1)
Gledališki list (Opera, SNG Ljubljana) (47)
Gledališki list SNG. Drama (11)
GM. Glasbena mladina (12)
Gorenjec (1900-1941) (27)
Gorenjski glas (1985) (82)
Gorica (14)
Goriška straža (7)
Goriški list (1944) (1)
Gottscheer Bote (2)
Grlica (2)
Hmeljar (Žalec) (2)
Idrijski razgledi (7)
Ilustracija (Ljubljana) (2)
Ilustrirani Slovenec (1)
Ilustrovan narodni koledar (4)
Informativni fužinar (5)
IRT 3000 (3)
Istrski tednik (Koper) (1)
Izvestja mariborske klasične gimnazije (1)
Izvestja Muzejskega društva za Kranjsko (2)
Izvestje državne meščanske šole v Krškem (2)
Izvestje Državne realne gimnazije kraljeviča Andreja v Ptuju (1)
Izvestje Gimnazije Dušana Kvedra v Ptuju (1)
Izvir (1)
Jahres-Bericht der philharmonischen Gesellscahft in Laibach (5)
Jeklo in ljudje (1)
Jeseniški zbornik (1)
Jezik in slovstvo (12)
Jezikoslovni zapiski (2)
Jugoslavija (1)
Jugoslavija (Ljubljana) (23)
Jugoslovan (1918) (1)
Jugoslovan (1930) (24)
Jugoslovenski obzor (1)
Jutro (1910) (28)
Jutro (Ljubljana) (572)
Jutro (Ljubljana. 1931-1943) (26)
Kakovostna starost (1)
Kamničan (1919) (1)
Kamničan (1935) (1)
Kamničan (1939) (1)
Kamničanka (2)
Kamniški občan (22)
Kamniški zbornik (3)
Karawanken Bote (Slovenska izd.) (1)
Katedra (Maribor) (2)
Katoliški glas (38)
Katoliški obzornik (2)
Kažipot (Rijeka) (2)
Keria (Ljubljana) (2)
Klasična gimnazija - Ljubljana (8)
Klasje (Ivančna Gorica) (3)
Kmetijske in rokodelske novice (56)
Kmetski list (2)
Knjižnica (8)
Koledar - Goriška mohorjeva družba (14)
Koledar Družbe sv. Mohorja (Celovec) (22)
Koledar Goriške matice (3)
Koledar Mohorjeve družbe (Celje) (1)
Koledar Obrambne družbe sv. Cirila in Metoda (5)
Koledar Šolske družbe sv. Cirila in Metoda (4)
Komunist - Zveza komunistov Slovenije (4)
Koncertni list Slovenske filharmonije (1)
Kopitarjev glas (1)
Koroški fužinar (10)
Kres (Celovec) (1)
Kronika (Ljubljana) (52)
Kronika slovenskih mest (5)
Kurent (1918) (2)
La nostra lotta (8)
Laibacher Tagblatt (1)
Laibacher Wochenblatt (1)
Laibacher Wochenblatt (1880) (1)
Laibacher Zeitung (292)
Laški bilten (1)
Letno poročilo Ljubljanskega Sokola (3)
Letno poročilo Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani (4)
Letno poročilo slovenskih ljudskih šol (Trst) (1)
Letopis Akademije znanosti in umetnosti v Ljubljani (1)
Letopis Matice Slovenske (9)
Letopis narodne čitalnice v Ljubljani (8)
Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti (22)
Linguistica (Ljubljana) (17)
Ljubljanska mladina (2)
Ljubljanski dnevnik (73)
Ljubljanski list (3)
Ljubljanski zvon (122)
Ljudska in obrtno nadaljevalna šola - Metlika (1)
Ljudska pravica (171)
Ljudska šola - Metlika (1)
Ljudska šola - Novo mesto (2)
Ljudska šola - Postojna (1)
Ljudski glas (1)
Ljudski glas (Murska Sobota) (4)
Logaške novice (1)
Loški razgledi (7)
Luč: poljudno-znanstveni zbornik (2)
Mali list (3)
Mandrač (Izola) (2)
Marburger Zeitung (108)
Mariborski delavec (2)
Mariborski koledar (1)
Mariborski teden (2)
Mariborski večernik Jutra (90)
Meddobje (Entresiglo) (2)
Mengšan (1)
Mentor (Ljubljana. 1908) (1)
Mestna poglavitna deška šola pri sv. Jakobu v Ljubljani (3)
Misel in delo (1)
Misli (Kew) (16)
Mladi Prekmurec (1)
Mladika (Gorica) (10)
Mladina (1924) (1)
Mlado jutro (1)
Mohorjev koledar (5)
Monitor ISH (2)
Mörszka krajina (3)
Mostovi (Ljubljana) (1)
Murska krajina (3)
Murska straža (1)
Muzikološki zbornik (55)
Najszvetejsega Szrca Jezusovoga veliki kalendar (8)
Naprej (glasilo JSDS) (11)
Narodni dnevnik (10)
Narodni dnevnik (Ljubljana, 1924) (17)
Národni koledar in letopis Matice Slovenske (1)
Narodni list (Celje) (7)
Naš čas (35)
Naš časopis (15)
Naš čolnič (1)
Naš glas (Droga Kolinska) (1)
Naš glas (Krško) (60)
Naš rod (1)
Naša komuna (Ljubljana) (1)
Naša skupnost (Ljubljana) (2)
Naša straža (1)
Naša volja (1)
Naše novine - slovenske strani (2)
Nedeljski dnevnik (2)
Nedelo (Ljubljana) (16)
Nova doba (1)
Nova doba (Celje) (19)
Nova doba (Cleveland) (8)
Nova domovina (2)
Nova nada (1)
Nova pravda (2)
Nova pravda (1937) (1)
Novi akordi (83)
Novi čas (1945) (1)
Novi čas (Gorica) (1)
Novi glas (83)
Novi list (35)
Novi list (Buenos Aires) (2)
Novi Matajur (13)
Novi odmev (1)
Novi tednik (40)
Novi tednik NT in RC (45)
Novine (Murska Sobota) (13)
Občinski poročevalec (Domžale) (6)
Obisk (Ljubljana) (1)
Obmurski tednik (2)
Obravnave deželnega zbora kranjskega v Ljubljani (7)
Obzorja (Maribor) (2)
Odmevi (Ljubljana) (4)
Okno (Ljubljana) (1)
Ona (Ljubljana) (1)
Ona plus (2)
Orjuna (3)
Panorama (1)
Park (Novo mesto) (8)
Pedagoški letnik (1)
Pedagoški letopis (2)
Pertrattazioni della Dieta provinciale (2)
Petkov teden (38)
Petrol (Ljubljana) (1)
Pettauer Zeitung (1)
Pevec (Ljubljana) (4)
Phainomena (Ljubljana) (5)
Pilot RTV (12)
Planinski vestnik (12)
Pogledi (Ljubljana) (3)
Polet (2002) (1)
Pomorska trgovska akademija - Trst (1)
Ponedeljski Slovenec (12)
Popotnik (1880-1941) (5)
Porabje (11)
Poročilo društva Glasbene matice v Ljubljani (3)
Portorožan (1)
Posavski obzornik (13)
Pravnik (1)
Preseki (1)
Primerjalna književnost (10)
Primorske novice (2004) (16)
Primorski dnevnik (2426)
Primorski list (Gorica) (9)
Prispevki za novejšo zgodovino (2)
Problemi (Ljubljana) (1)
Problemi. Razprave (1)
Proletarec (Chicago) (10)
Prosveta (ZDA) (72)
Ptujčan (1)
Ptujski list (1)
Ptujski tednik (5)
Ptujski zbornik (2)
Radio Ljubljana (138)
Rast (11)
Razpotja (1)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (4)
Realka - Idrija (3)
Realka - Ljubljana (7)
Realka (nemška) - Trst (1)
Realna gimnazija - Ptuj (1)
Resnica (1917) (1)
Revija SRP (Online) (1)
Revus (Ljubljana) (1)
Rimski katolik (2)
Ročni kažipot po Goriškem in Gradiščanskem (6)
Rodoljub (1)
Rokovnjač (Lukovica) (1)
Rudar (Velenje) (4)
Samouprava (Ljubljana, 1925) (1)
Sava (Kranj) (5)
SavaGlas (4)
Savinjčan (1)
Savinjske novice (12)
Savinjski občan (1)
Scopolia (1)
Sejni zapisi Državnega zbora (1)
Slamnik (16)
Slavia Centralis (2)
Slavistična revija (19)
Sloga (Cleveland) (1)
Slovan (Ljubljana. 1884) (1)
Slovan (Ljubljana. 1902) (21)
Slovanski svet (1888) (12)
Slovenčev koledar (2)
Slovenec (1873) (658)
Slovenian veterinary research (4)
Slovenija (1848-1850) (1)
Slovenija (1932-1941) (4)
Slovenka (2)
Slovenska država (2)
Slovenska glasbena revija (2)
Slovenske ljudske šole Družbe sv. Cirila in Metoda - Trst (1)
Slovenske novice (86)
Slovenski čebelar (1)
Slovenski dom (1935-1945) (43)
Slovenski etnograf (19)
Slovenski glas (1)
Slovenski gledališki letopis (2)
Slovenski gospodar (47)
Slovenski Jadran (14)
Slovenski jezik (1)
Slovenski list (3)
Slovenski list (1896) (23)
Slovenski list (Buenos Aires) (3)
Slovenski narod (812)
Slovenski narod (Pueblo, Col.) (2)
Slovenski poročevalec (169)
Slovenski pravnik (9)
Slovenski tednik (1)
Slovenski tednik (Buenos Aires) (2)
Slovenski učitelj (Ljubljana) (2)
Slovenski učitelj (Maribor) (1)
Slovenski vestnik (15)
Službeni list Kraljevske banske uprave Dravske banovine (17)
Smučina Elan (1)
Snežniški razgledi (1)
Sobotna priloga (67)
Soča (70)
Sodobnost (1963) (5)
Sokolič (Ljubljana, 1919) (3)
Sokolski glasnik (13)
Sokolski glasnik (1930 - 1941) (26)
Srž: časnik za Posavje (1)
Steklar (Hrastnik) (6)
Stezice (Novo mesto) (1)
Straža (Maribor) (24)
Studia Historica Slovenica (3)
Suzy (3)
Svet kapitala (1)
Svoboda (1929) (4)
Svobodna beseda (Ljubljana) (2)
Svobodna Slovenija (Eslovenia libre) (60)
Šaleški rudar (2)
Šolski prijatel: časopis za šolo in dom (1)
Štajerc (1)
Štajerski tednik (Ptuj) (39)
Štorski železar (2)
Tabor (Maribor) (100)
Tedenska tribuna (61)
Tedenske slike (1914) (5)
Tedenske slike (Konzorcij) (2)
Tednik (Ptuj) (44)
Tehniška srednja šola - Ljubljana (2)
Tekstilec (Kranj) (2)
Teorija in praksa (2)
The voice of Slovenia (3)
Tovariš (Ljubljana) (54)
Traditiones (Ljubljana) (11)
Tretja mestna petrazredna deška ljudska šola v Ljubljani (1)
Trgovski list (17)
Tribuna (Ljubljana) (16)
Trinkov koledar (3)
Tržiški tekstilec (3)
TV okno (7)
TV Večer (1)
Učiteljski tovariš (54)
Umetnost (Ljubljana, 1936) (2)
Umni gospodar (1)
Upokojenec (1936) (1)
Uradni list Istrskega okrožnega ljudskega odbora (1)
Uršulinske dekliške šole v Ljubljani (1)
Utrip (1978) (1)
Utrip Savinjske doline (4)
Vakuumist (1)
Varstvo narave (1)
Večer (Maribor) (50)
Večerni list (2)
Ventil (Ljubljana) (1)
Verba hispanica (1)
Veriga (2)
Vesna (1892) (1)
Vestnik = Messenger (7)
Vestnik Slovenske krščansko-socijalne zveze (2)
Viharnik (Slovenj Gradec) (2)
Vikend magazin (Ljubljana) (47)
Vipavski glas (3)
Voditelj v bogoslovnih vedah (3)
Vodnikova pratika (7)
Vrhniški razgledi (2)
Vzgoja (Ljubljana) (1)
Za srce (Ljubljana) (1)
Zarja (12)
Zarja (1911) (19)
Zasavski tednik (14)
Zasavski vestnik (4)
Zasebna uršulinska dekliška meščanska šola - Škofja Loka (1)
Zbori (9)
Zbornik (Slovenska matica) (5)
Zbornik občin Grosuplje, Ivančna Gorica, Dobrepolje (3)
Zbornik občine Grosuplje (3)
Zbornik Svobodne Slovenije (1)
Zbornik Teološke fakultete (1)
Zbornik za umetnostno zgodovino (10)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (23)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1920) (3)
Zdravniški vestnik (4)
Zgodnja Danica (26)
Zgodovina za vse (6)
Zgodovinski časopis (42)
Zgodovinski zapisi (5)
Zrnje (Maribor) (5)
Zvonček (Ljubljana) (6)
Železne niti (1)
Ženski svet (1)
Žirovski občasnik (1)
Življenje in svet (8)
Leto izida
1782 (1)
1799 (3)
1814 (1)
1820 (1)
1837 (1)
1845 (1)
1848 (2)
1849 (1)
1850-1853 (1)
1852 (1)
1853 (1)
1854 (9)
1855 (6)
1856 (6)
1857 (3)
1858 (5)
1859 (66)
1860 (29)
1861 (2)
1862 (10)
1863 (5)
1864 (2)
1865 (4)
1866 (3)
1868 (1)
1869 (1)
1870 (2)
1871 (5)
1872 (5)
1872/1873 (1)
1873 (5)
1874 (8)
1874-1888 (1)
1875 (4)
1876 (4)
1877 (5)
1878 (10)
1879 (5)
1880 (15)
1881 (3)
1882 (11)
1882/1883 (1)
1883 (32)
1884 (15)
1885 (18)
1885-1904 (1)
1886 (12)
1886/1887 (1)
1887 (14)
1887/1888 (1)
1888 (13)
1889 (13)
1890 (9)
1891 (15)
1891-1941 (1)
1892 (7)
1892-1893 (1)
1893 (23)
1894 (22)
1894/1895 (1)
1894-1895 (1)
1895 (39)
1895-1896 (1)
1895-1923 (1)
1896 (34)
1897 (47)
1898 (97)
1898-1899 (1)
1899 (43)
19?? (4)
1900 (65)
1901 (37)
1901/1902 (1)
1901-1902 (1)
1901-1914 (14)
1902 (53)
1902/1903 (1)
1903 (140)
1904 (113)
1904/1905 (1)
1905 (120)
1905/1906 (2)
1906 (60)
1906/1907 (1)
1907 (104)
1907/1908 (1)
1908 (113)
1908/1909 (1)
1909 (83)
1909/1910 (1)
1909-1911 (1)
191? (2)
1910 (89)
1910/1911 (1)
1911 (149)
1911/1912 (3)
1911-1912 (2)
1912 (132)
1912/1913 (2)
1912-1913 (1)
1913 (103)
1913/1914 (3)
1914 (125)
1914/1915 (3)
1915 (49)
1915/1916 (2)
1916 (52)
1916/1917 (3)
1917 (41)
1918 (53)
1918/1919 (1)
1918-1928 (1)
1919 (75)
192? (2)
1920 (77)
1920/1921 (10)
1921 (84)
1922 (104)
1922/1923 (1)
1923 (131)
1923/1924 (10)
1924 (138)
1924/1925 (3)
1925 (115)
1926 (80)
1927 (86)
1928 (103)
1929 (110)
1929/1930 (1)
1929-1938 (1)
1930 (124)
1930/1931 (1)
1930-1931 (1)
1931 (122)
1931/1932 (2)
1932 (118)
1932/1933 (2)
1933 (102)
1933/1934 (1)
1934 (146)
1934/1935 (4)
1935 (131)
1935/1936 (4)
1936 (137)
1936/1937 (3)
1937 (95)
1937/1938 (3)
1937/1939 (1)
1938 (144)
1938/1939 (2)
1939 (101)
1939/1940 (5)
1940 (95)
1940/1941 (4)
1941 (94)
1941/1942 (1)
1941? (1)
1942 (116)
1943 (130)
1944 (49)
1944/1945 (2)
1945 (65)
1946 (21)
1947 (18)
1948 (24)
1948/1949 (1)
1949 (34)
1950 (46)
1950/1951 (2)
1950-1951 (2)
1951 (40)
1951/1952 (2)
1952 (37)
1952/1953 (6)
1953 (33)
1953/1954 (5)
1953-1954 (1)
1954 (63)
1955 (60)
1955/1956 (3)
1956 (59)
1956/1956 (1)
1956/1957 (3)
1956-1957 (1)
1957 (102)
1957/1958 (3)
1958 (126)
1958/1959 (2)
1959 (126)
1959/1960 (3)
1960 (109)
1960/1961 (1)
1961 (174)
1961/1962 (1)
1961-1962 (1)
1962 (176)
1962/1963 (1)
1963 (221)
1963/1964 (4)
1964 (186)
1964/1965 (3)
1965 (299)
1965/1966 (3)
1966 (178)
1967 (100)
1968 (203)
1969 (237)
1969/1970 (2)
1970 (204)
1971 (186)
1972 (193)
1972/1973 (1)
1973 (210)
1974 (116)
1975 (208)
1976 (155)
1977 (214)
1977/1978 (2)
1978 (231)
1978/1979 (2)
1979 (234)
1979/1980 (2)
1980 (196)
1981 (224)
1982 (213)
1983 (221)
1984 (163)
1985 (176)
1985/1986 (2)
1986 (126)
1987 (153)
1987-2002 (1)
1988 (146)
1989 (151)
1989/1990 (1)
1990 (149)
1990/1991 (1)
1991 (138)
1992 (176)
1992/1993 (1)
1993 (168)
1993/1994 (2)
1994 (193)
1994/1995 (1)
1995 (179)
1995-1996 (2)
1996 (151)
1997 (163)
1998 (164)
1998/1999 (1)
1999 (176)
2000 (31)
2001 (27)
2002 (36)
2003 (28)
2004 (126)
2005 (50)
2006 (31)
2007 (147)
2007/2008 (1)
2008 (216)
2009 (134)
2010 (207)
2011 (289)
2012 (241)
2013 (164)
2014 (205)
2015 (225)
2016 (146)
2017 (113)
2018 (118)
2019 (55)
Izvor
Alpina, d.o.o. (3)
Arhivsko društvo Slovenije (16)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (3)
Cankarjeva knjižnica Vrhnika (10)
DELO, d.d. (918)
Dnevnik (170)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo onkoloških bolnikov Slovenije (1)
Društvo za bolezni srca in ožilja Slovenije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Društvo znanstvenih in tehniških prevajalcev Slovenije (1)
Družina d.o.o. (3)
Državni zbor Republike Slovenije (1)
Gorenjski glas d.d. (198)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (621)
Goriška Mohorjeva družba (14)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (1)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (5)
Inštitut za narodnostna vprašanja (5)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Inštitut za preučevanje krščanskega izročila (1)
IUS SOFTWARE d.o.o. (2)
Knjižnica A. T. Linharta (1)
Knjižnica Domžale (22)
Knjižnica Dušana Černeta Trst (3)
Knjižnica Ivana Potrča (102)
Knjižnica Ivana Tavčarja (5)
Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica (2)
Knjižnica Laško (3)
Knjižnica Litija (10)
Knjižnica Logatec (1)
Knjižnica Makse Samsa (1)
Knjižnica Mirana Jarca (302)
Knjižnica Velenje (27)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (32)
Kulturno društvo Ivan Trinko (16)
Kulturno prosvetno društvo Slovenski dom Zagreb (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (5)
Matična knjižnica Kamnik (29)
Mestna knjižnica Grosuplje (7)
Mestna knjižnica Izola - Biblioteca civica di Isola (3)
Mestna knjižnica Kranj (58)
Mestna knjižnica Ljubljana (59)
Mestna knjižnica Piran (1)
Mi amigo (1)
Mohorjeva družba Celje (1)
Muzejsko društvo Škofja Loka (7)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (10467)
Naš čas, d.o.o. (13)
Nova obzorja (11)
Nova revija (1)
NT & RC d.o.o. (4)
Občina Domžale (1)
Občina Ivančna Gorica (2)
Občina Kamnik (2)
Občina Laško (1)
Občina Vodice (1)
Občinska knjižnica Jesenice (2)
Osrednja knjižnica Celje (244)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja (772)
Petrol d.d. (1)
Planinska zveza Slovenije (6)
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota (50)
Primorske novice (16)
Primorski dnevnik (1197)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
PROFIDTP d.o.o. (3)
Radio-Tednik Ptuj d.o.o. (44)
Revija SRP (1)
Salezijanski inšpektorat (1)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (31)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovenian Media House (2)
Slovenian Media House, Glas Slovenije (3)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (23)
Slovenska filharmonija (1)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (2)
Slovensko društvo Melbourne (7)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (5)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (23)
Splošna knjižnica Ljutomer (2)
Svet slovenske narodne manjšine PGŽ (2)
Škrabčeva knjižnica (2)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (2)
Universita degli Studi di Trieste (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (11)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (81)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (2)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (37)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (4)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (2)
Univerzitetna knjižnica Maribor (211)
Valvasorjeva knjižnica (73)
Večer (1)
Zadruga Goriška Mohorjeva (159)
Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika (7)
Zavod RS za šolstvo (5)
Zavod RS za varstvo narave (1)
Zgodovinsko društvo Celje (6)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru (3)
Zgodovinsko društvo Ormož (5)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (17)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
ZRC SAZU (15)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (4)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (5)
Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (60)
Založnik
[A.I.S.] (1)
A. Einšpieler (1)
A. Gaberšček (1)
a. Gabršček (1)
A. Janežič (1)
A. Munih (1)
Aco (1)
Adana (1)
Akademija za glasbo (1)
Alpina (3)
Ameriško-jugoslovanska tiskovna družba (58)
Ant. Slatnar (1)
Anton Bavčar (3)
Anton Mahnič (2)
Anton Martin Slomšek (1)
Anton Pesek (14)
Arhivsko društvo Slovenije (16)
B. Belec (1)
Beletrina (4)
Bibliofilska založba (2)
Blasnikovi Nasl. (2)
C. kr. zaloga šol. knjig (1)
Cankarjeva ustanova (2)
Cankarjeva založba (6)
Cecilijino društvo (26)
Center IRIS - Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne (1)
Center za informiranje propagando in založništvo (22)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (17)
Cérkvena stamparija (8)
Cesarsko kraljeva kmetijska družba (1)
Cinkarna (2)
Columbia graphophone co. (1)
Čitalnica (8)
Čveterorazredna ljudska šola v Metliki (1)
Delo (5550)
Delo [etc.] (7)
Delovni kolektiv tovarne verig (2)
Deželni odbor kranjski (7)
Didakta (1)
Dnevnik (170)
Dolenjski list (255)
DPD Svoboda Žiri, Literarna sekcija (1)
Dragotin Hribar (25)
Dragotin Mohar (5)
Dramatično društvo (1)
Droga Kolinska (1)
Druga mestna 4 razredna ljudska šola (1)
Društvo državnih upokojencev za Dravsko banovino (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo onkoloških bolnikov Slovenije (1)
Društvo Pravnik (9)
Društvo psihologov Slovenije (2)
Društvo za bolezni srca in ožilja Slovenije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Društvo za teoretsko psihoanalizo, Ljubljana (2)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Društvo Zedinjena Slovenija (1)
Društvo znanstvenih in tehniških prevajalcev Slovenije (1)
Družba Jezusova (1)
Družba sv. Cirila in Metoda (9)
Družba sv. Mohora (4)
Družba sv. Mohorja (31)
Družba za založniške pobude (2426)
Družina (16)
Družtvo slovensko (1)
Državna klasična gimnazija v Ljubljani (1)
Državna meščanska šola v št. Vidu nad Ljubljano (1)
Državna realka z realnogimnazijskimi oddelki v Ljubljani (1)
Državna realna gimnazija Kneza Koclja s samoupravnim VIII. razredom v Murski Soboti (1)
Državna realna gimnazija kraljeviča Andreja v Ptuju (1)
Državna realna gimnazija v Celju (2)
Državna realna gimnazija v Kočevju (1)
Državna tehniška srednja šola v Ljubljani (1)
Državna trgovska akademija v Ljubljani (1)
Državna zaloga šolskih knjig in učil (1)
Državna založba Slovenije (10)
Državni zbor Republike Slovenije (1)
E. Pierson (1)
E. Škulj (1)
Edinost (1)
Edinost Publishing (33)
Edition Slave (3)
Edward Kalish (8)
Elan (1)
Emil Berté (1)
Epid-Paralele (1)
Etnografski muzej (7)
F. Dular (1)
F. Ferstl (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (2)
Fakulteta za strojništvo, LASIM (1)
Festival (3)
Filip Haderlap (1)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (3)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (31)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (2)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (1)
Fran Bartl (19)
Fran Jaklič (2)
Fran Kulovec (1)
Fran Podgornik (12)
Franci Kotnik (12)
Franz Müller (1)
Friedens-Warte (1)
G. Szelinski (1)
Gasilska zajednica za Dravsko banovino (2)
gedruckt den Johann Friedrich Eger (1)
Genija (1)
gimnazija (1)
Gimnazija (2)
Gimnazija Dušana Kvedra v Ptuju (1)
Giunta provinciale (2)
Glas (1)
Glas naroda (143)
Glas, Kranj (115)
Glasbena matica (7)
Glasbena Matica (3)
Glasbena mladina Slovenije (12)
Glasbena šola v Kranju (1)
Goga (8)
Gorenjski glas (28)
Gorenjski glas, Kranj (54)
Goriška Matica (3)
Goriška Mohorjeva družba (14)
Goriška tiskarna (8)
Goriška tiskarna A. Gabršček (2)
Gozdno gospodarstvo (1)
Gozdno gospodarstvo Slovenj Gradec (2)
Graffit (2)
GV Revije (1)
Halm und Goldmann (1)
Hiša knjig, Založba KMŠ (1)
Hmeljarsko združenje Slovenije (2)
I. državna realna gimnazija z realčnimi oddelki v Ljubljani (2)
I. Kleinmayr in F. Bamberg (1)
I. pl. Kleinmayr & F. Bamberg (1)
I. R. accademia di commercio e nautica (1)
I. Slavec (9)
Ibis (1)
Ig. pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg (2)
Ignaz Alois Edler v. Kleinmayr (295)
II. državna gimnazija (1)
III. mestna petrazredna ljudska šola (1)
Institut des études ethniques (1)
Institute for Ethnic Studies (1)
Institute for Slovene Emigration Research (2)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
Inštitut Antona Trstenjaka (1)
Inštitut IRRIS za raziskave, razvoj in strategije družbe, kulture in okolja (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (6)
Inštitut za novejšo zgodovino (4)
Inštitut za preučevanje krščanskega izročila (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (2)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (2)
Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU (1)
Intelyway webmedia (1)
IO Komunistične stranke Italije (5)
IR inženiring (60)
Istrski okrožni ljudski odbor v Kopru (1)
Ivan Dolinar (324)
Ivan Mlinar (8)
Ivan Rakovec (43)
Ivan Semen (1)
Ivan Zorec (4)
Iza Prijateljeva (1)
J. Blasnik (1)
J. Blaznik (1)
J. Debevec (49)
J. Giontini (3)
J. Krajec (16)
J. Krajec nasl. (1)
J. Krmpotić (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (54)
Jadran (1)
Janez Krizostom Pogačar (26)
Januš Golec (3)
Josef Eppich (2)
Josip Marušič (8)
Josip Petejan (3)
Jožef Blaznik (57)
Jožef Klekl (13)
Jugoslov. novinsko d.d. (3)
Jugoslovanska delavska tiskovna družba (10)
Jugoslovanska katoliška jednota (8)
Jugoslovanska knjigarna (1)
Jugoslovanska tiskarna (1)
Jugoslovansko učiteljsko druženje (5)
Jugoslovenski sokolski savez (13)
Jugoslovensko novinarsko udruženje, Sekcija Ljubljana (1)
Jurij Stadelmann (1)
K. k. I. Staatsgymnasiums (7)
K. k. Kaiser Franz Jospeh-Staatsgymnasiums (1)
K. k. Kaiser-Franz-Joseph-Gymnasiums in Krainburg (2)
K. k. Ober-Gymnasiums in Görz (1)
K. k. Staatsgymnasium (1)
K. k. Staatsgymnasiums in Görz (1)
K. k. Staats-Oberrealschule (4)
Karl Linhart (1)
Kärntner Volksbund (1)
Katol. Tiskarna (1)
Katoliška bukvarna (4)
Katoliško tiskovno društvo (97)
Kleinmayr - Fed.Bamberg (3)
Klub dobrovoljcev (1)
Kmetijski inštitut Slovenije (1)
Knjižnica Laško (2)
Komunist (4)
Konsorcij Goriške straže (7)
konzorcij (6)
Konzorcij (373)
Konzorcij Edinosti (2)
Konzorcij Gorenjca (27)
Konzorcij Ilustracije (2)
Konzorcij jutra (362)
Konzorcij Jutra (35)
Konzorcij jutro (210)
Konzorcij Malega lista (3)
Konzorcij Mladine (1)
Konzorcij Našega čolniča (1)
Konzorcij Ponedeljskega Slovenca (12)
Konzorcij Slovenca, Slovenskega doma in Domoljuba (2)
Konzorcij Slovenske gospodarske stranke (1)
Konzorcij Slovenskega lista (3)
Konzorcij Svobode Maribor (4)
Konzorcij Trgovskega lista (17)
Konzorcij Večernega lista (2)
Konzorcij Ženski svet (1)
Krajevna skupnost (1)
Krajevna skupnost Žiri (1)
Kraljevska banska uprava Dravske banovine (17)
Kranjsko – slovenska katoliška jednota (22)
Kühar Stevan (3)
Kulturna skupnost (1)
Kulturna skupnost občine (6)
Kulturno društvo Ivan Trinko (3)
Kulturno društvo Obzorje (13)
Kulturno društvo 'Peter Martinc' (1)
Kulturno društvo Pihalni orkester (1)
Kulturno prosvetno društvo Slovenski dom (1)
L. Schwentner (88)
L. Schwentnerjeva knjigarna (1)
L. Weiss (1)
Leonova družba (6)
Leopold Kralik (14)
Libris (1)
Lipa (1)
Ljubljana University Press, Faculty of Arts (1)
Ljubljanska knjigarna (1)
Ljubljanski Sokol (3)
Ljudska tiskarna (659)
M. Kolar, Ljubljana (36)
M. Kranjec (171)
Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (1)
Makart (1)
Marburger Verlags- und Druckerei Ges (108)
Mariborska tiskarna (2)
Mariborski teden (2)
Martin Konda (5)
Matica slovenska (1)
Matica Slovenska (14)
Matica slovenska, (1)
Matija Vukovič (1)
Mestna glavna šola (3)
Mestna knjižnica (1)
Mestna občina (5)
Mestna občina Novo Mesto (11)
Mestna realka (3)
Mestni muzej (7)
Mestni svet Mestne občine Ptuj (1)
Mi amigo (1)
Milan Plut (28)
Mladinska knjiga (6)
Mohorjeva družba (6)
Mulley & Kamenšek (1)
Muzejsko društvo (7)
Muzejsko društvo Jesenice (1)
Muzejsko društvo za Kranjsko (4)
Muzejsko društvo za Slovenijo (1)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Muzika Dravske divizijske oblasti (1)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (9)
Nabavljalna zadruga državnih uslužbencev (1)
Narodna čitalnica (2)
Narodna galerija (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (7)
Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani (1)
Narodna knjigarna (1)
Narodna Skupština Kraljevine Jugoslavije (1)
Narodna tiskarna (815)
Narodna založba (17)
Nasta (1)
Naš ��as, d.o.o. (12)
Naš čas (1)
Niko Župančič (1)
Nikolaj Sadnikar (2)
Nova obzorja (11)
Nova revija (6)
Nova strokovna založba (1)
Novi tednik (45)
O. Fischer (7)
Občina Domžale (16)
Občina Kamnik (5)
Občina Laško (1)
Občina Lukovica (5)
Občina Šentrupert (1)
Občina Vodice (1)
Občina Vrhnika (2)
Občinska konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva Žalec (1)
Občinski odbor SZDL (2)
Občinski svet občine (2)
Občinski svet občine Ivančna Gorica (2)
Oblastni odbor Or. Ju. Na. (3)
Obzor (1)
Obzorja (38)
Odbor za proslavo stoletnice Aškerčevega rojstva (1)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (2)
OF (1)
OK SZDL (1)
Okrajni odbor Ljudske prosvete (1)
Okrajni odbor OF (4)
Okrajni odbor SZDL (26)
OOOF (6)
Opus (1)
Organizacija knjigarjev Dravske banovine (1)
Otomar Bamberg (1)
Paralele (1)
Pedagoško društvo (1)
Petrazredna ljudska in obrtno - nadaljevalna šola v Postojni (1)
Petrol (1)
Pevska zveza (4)
Pevsko društvo Ljubljanski zvon (9)
Pevsko društvo 'Slavec' (1)
Pihalni orkester (1)
Pirnath (1)
pisatelj (1)
PKP, RTV (1)
Planinska zveza Slovenije (12)
Pravna fakulteta (3)
Pravna praksa (1)
Prejkmurszka evang. sinyorija (1)
Premogovnik (1)
Prijatelji slovenske znanosti (2)
Primorske novice (16)
Primorski tisk (14)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
Profesorji bogoslovnega učilišča (3)
Profidtp (3)
Progres, zavod za pospeševanje mednarodnih trgovskih zvez (1)
Prosvetna zveza (2)
Ptujski tednik (5)
R. Bauer (1)
R. Šeber (1)
Radio Brežice (4)
Radio Ljubljana (1)
Radio- Tednik (35)
Radio-Tednik (48)
Radivoj Peterlin-Petruška (Ljubljana) (4)
Ravnateljstvo (2)
Revija SRP (1)
Rudnik lignita (3)
Rudolf F. Gregorich (2)
Ruslica (4)
s. n. (22)
S. n. (1)
s.n. (61)
Salezijanski zavod (1)
samozal. GolKerKavč (2)
samozal. GolKerKavčLot (1)
samozal. GorKerKavčLot (1)
samozal. I. Pangeršič (1)
samozaložba (1)
Sanje (3)
Saturn (1)
Savez Sokola Kraljevine Jugoslavije (26)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (17)
Selbstverlag (1)
Selbstverlag des Verfassers (1)
SEM Institute for Climate Change (1)
Skupina občanov (3)
Skupina občanov Grosuplje (3)
Skupščina občine (31)
Skupščina občine Jesenice (1)
Skupščina občine Litija (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (2)
Slavistično društvo (1)
Slavistično društvo Slovenije (31)
Sloga (1)
Slovenian Association Melbourne (1)
Slovenian media house (3)
Slovenian National Federation of Canada (2)
Slovenian Women's Union of America (12)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (48)
Slovenska filharmonija (4)
Slovenska kulturna akcija (2)
Slovenska matica (2)
Slovenska Matica (5)
Slovenska narodna podporna jednota (73)
Slovenska šolska Matica (2)
Slovenska Šolska Matica (1)
Slovenske ljudske in meščanske šole Družbe sv. Cirila in Metoda v Trstu (1)
Slovenske rimskokatoliške škofije (3)
Slovenski dom KPD Bazovica (2)
Slovenski etnografski muzej (26)
Slovenski frančiškani v Avstraliji (16)
Slovenski frančiškani v ZDA (2)
Slovenski gledališki in filmski muzej (2)
Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik (1)
Slovenski poročevalec (169)
Slovenski raziskovalni inštitut (1)
Slovenski znanstveni inštitut (1)
Slovensko delavsko pevsko društvo Slavec (2)
Slovensko društvo (1)
Slovensko društvo Melbourne (7)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (10)
Slovensko filozofsko društvo (2)
Slovensko narodno gledališče (47)
Slovensko narodno gledališče Drama (11)
Slovensko prosvetno društvo (2)
Slovensko prosvetno društvo : Konzorcij Novega lista (2)
Slovensko prosvetno društvo: Konzorcij Novega lista (1)
Slovensko umetnostno zgodovinsko društvo (10)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (24)
Slovensko zdravniško društvo (4)
SNG Maribor (55)
SO Domžale (6)
Societa storica del Litorale (1)
Societá storica del Litorale (17)
Sokolsko društvo (1)
Sophia (1)
Srednja šola Veno Pilon (1)
St. Hermagoras Bruderschaft (1)
Staats-Ober-Realschule (1)
Steklarna (6)
Svet slovenske narodne manjšine Mesta Reke (2)
Svet slovenske narodne manjšine PGŽ (2)
Svobodna Slovenija (1)
Szent-Gotthárd: vö dáni od Wellisch Béla, 1899-1922 (2)
Štefan Godina (1)
Štirirazredna ljudska in obrtno nadaljevalna šola v Metliki (1)
Študentska organizacija Univerze (16)
Študentska založba (3)
t. Jadran (8)
Talum (2)
Tehniška srednja šola v Ljubljani (1)
Tekstilindus (2)
Teološka fakulteta (2)
Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani (19)
Tisk. Sv. Cirila (1)
Tiskarna - Dolenjska založba Novo mesto (2)
Tiskarna družbe sv. Mohora (1)
Tiskarna Družbe sv. Mohorja (1)
Tiskarna Edinost (2)
Tiskarna Merkur (24)
Tiskarna Novo mesto, Dolenjska založba (1)
Tiskarna Sava (5)
Tiskarna sv. Cirila (47)
Tiskovna družba Nove domovine (2)
Tiskovna zadruga (226)
Tržiški tekstilec (3)
Tujsko-prometno društvo (1)
Turistično društvo (2)
Učiteljska tiskarna (4)
Učiteljske tiskarne (41)
Učiteljsko društvo za slovenski Štajer (1)
Udruženje jugoslovanskega učiteljstva (1)
UL MF (1)
UMco (1)
Universita degli Studi, Trieste (1)
University of Ljubljana (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (1)
UNIVERZA V MARIBORU, Medicinska fakulteta (1)
Univerzitetna konferenca ZSMS (2)
Uprava Ljubljanskih velesejmov (1)
Uprava Slovenskega narodnega gledališča, konzorcij Zrnja (5)
Urad Ljubljanskega velikega semnja (1)
Ursulinnen-Mädchen-Schulen (1)
Večer (51)
Vereinsbuchdruckerei Celeja (14)
Verfasser (1)
Verlag der philharmonischen Gesellschaft (5)
Vesnani na Dunaji (1)
Veterinarska fakulteta (4)
Vierklassigen Volksschule zu Rudolfswerth (2)
Viktor Dolenc (70)
Vilímek (1)
Vipava (3)
Vladimir J. Teharski (1)
Vodnikova družba (7)
Vrhniško muzejsko društvo (2)
W. Blanke (1)
Zadruga Goriška Mohorjeva (83)
Zadruga Lipa (3)
Zadruga z o.z. Novi list (35)
Založba Obzorja (1)
Založba Univerze na Primorskem (3)
Založba ZRC (6)
Založba ZRC SAZU (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (5)
Založništvo tržaškega tiska (1229)
Zasebna dekliška meščanska šola pri uršulinkah v Škofji Loki (1)
Zavod IRC (1)
Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika (8)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (5)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (1)
Zavod Sv. Stanislava (1)
Zavod za kulturo (2)
Zavod za kulturo madžarske narodnosti (1)
Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec (2)
Združeno podjetje Ljudska pravica (73)
Zgodovinsko društvo (10)
Zgodovinsko društvo Celje (4)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča (3)
Zgodovinsko društvo Maribor (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (18)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (11)
Zgodovinsko društvo za Sl. Št. (1)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo (25)
ZKP, RTV (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (58)
Znanstveno društvo (2)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (17)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (4)
Znanstveno-raziskovalno središče (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (8)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev glasbenih pedagogov Slovenije (2)
Zveza društev pravnikov Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (8)
Zveza Slovencev na Madžarskem (11)
Zveza slovenskih organizacij na Koroškem (15)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (42)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (16)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (11)
Zvezna tiskarna (40)
Zvezna tiskarna in knjigarna (1)
Zvezna trgovina (1)
Zvonimir Bernot (1)
ZZB za vrednote NOB Slovenije (2)
ZZT (13)
Železarna (10)
Železarna Ravne (5)
Železarna Štore (2)
Ženska založba Belo-modre knjižnice (1)
Župnijski urad (1)
Župnijsko predstojništvo (1)
Išči med rezultati (16094)