Število rezultatov iskanja: 2127

Časopisje in članki - naslov
1. državna deška meščanska šola - Ljubljana (3)
1. državna deška meščanska šola - Maribor (2)
1. mestna deška šola - Ljubljana (2)
2. državna gimnazija - Ljubljana (5)
2. mestna ljudska šola - Ljubljana (13)
3. državna realna gimnazija - Ljubljana (1)
Amerikanski Slovenec (6)
Ameriška domovina (63)
Angeljček (19)
Annales. Series historia et sociologia (1)
Ave Maria (Lemont, Ill.) (1)
Bogoljub (Ljubljana) (1)
Bohor žari (1)
Cankarjev glasnik (1)
Celjski tednik (1955-1968) (1)
Celjski zbornik (2)
Cinkarnar (12)
Clevelandska Amerika (3)
Cvetje z vertov sv. Frančiška (1)
Dekliška šola pri uršulinkah - Ljubljana (17)
Delavska politika (4)
Delavsko-kmetski list (1)
Delo (Ljubljana) (437)
Deška ljudska šola - Novo mesto (2)
Deutsche Wacht (1)
Dnevnik (Ljubljana, 1991) (13)
Dolenjske novice (1)
Dolenjski list (76)
Dolenjski razgledi (1)
Dom in svet (Ljubljana) (1)
Domoljub (Ljubljana) (2)
Domovina (Ljubljana) (25)
Domovina in Kmetski list (1)
Družinski tednik (1)
Državna II. dekliška in meščanska šola - Ljubljana (1)
Državna II. deška meščanska šola - Ljubljana (7)
Državna meščanska šola - Litija (1)
Državna meščanska šola - Slovenska Bistrica (1)
Državna meščanska šola - Trbovlje (2)
Državna meščanska šola v Šentvidu - Ljubljana (1)
Enakopravnost (ZDA) (11)
Enotnost (1926) (1)
Gasilec (1897-1941) (2)
Gimnazija - Celje (6)
Gimnazija - Gorica (2)
Glas (9)
Glas Gorenjske (1)
Glas naroda (New York) (11)
Glasilo KSK jednote (9)
Glasilo občanov (Litija) (1)
Glasilo Slovenske narodne podporne jednote (2)
Gledališki list (Opera, SNG Ljubljana) (1)
Gorenjski glas (1985) (15)
Gorica (15)
Gospodarski glasnik za Štajersko (1)
Grlica (5)
Gruda (2)
Hmeljar (Žalec) (4)
Idrijski razgledi (1)
Informativni fužinar (5)
Iskra (Kranj) (3)
Izseljenski vestnik (1)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (1)
Jeklo in ljudje (3)
Jezik in slovstvo (2)
Jugoslavija (Ljubljana) (1)
Jugoslovan (1930) (9)
Jugoslovenski sokol (1924) (1)
Jutro (Ljubljana) (45)
Jutro (Ljubljana. 1931-1943) (5)
Kamniški občan (11)
Kamniški zbornik (2)
Klasična gimnazija - Ljubljana (1)
Klasje (Ivančna Gorica) (48)
Kmetovalec (4)
Kmetski list (4)
Knezoškofijska privatna gimnazija v zavodu sv. Stanislava - Ljubljana (1)
Knjižnica (2)
Koledar - Goriška mohorjeva družba (2)
Koledar Družbe sv. Mohorja (Celovec) (46)
Koledar Šolske družbe sv. Cirila in Metoda (4)
Koledarček Družbe svetega Mohora (4)
Korošec (2)
Koroški fužinar (4)
Kronika (Ljubljana) (2)
La nostra lotta (1)
Letopis ljubljanske nadškofije (2)
Letopis Matice Slovenske (8)
Ljubljanski dnevnik (1)
Ljubljanski list (1)
Ljudska pravica (66)
Logaške novice (2)
Mandrač (Izola) (1)
Mariborski večernik Jutra (2)
Meščanska šola - Krško (1)
Mlado jutro (1)
Mohorjev koledar (1)
Muzikološki zbornik (1)
Naprej (glasilo JSDS) (9)
Narodni dnevnik (Ljubljana, 1924) (13)
Národni koledar in letopis Matice Slovenske (2)
Naš čas (11)
Naš glas (Krško) (4)
Naša komuna (Ljubljana) (1)
Naša skupnost (Grosuplje) (1)
Naša skupnost (Ljubljana) (1)
Nedeljski dnevnik (1)
Nedelo (Ljubljana) (2)
Nova doba (Celje) (3)
Nova doba (Cleveland) (1)
Nova pravda (2)
Nova pravda (1937) (2)
Novi tednik (16)
Novi tednik NT in RC (114)
Obravnave deželnega zbora kranjskega v Ljubljani (1)
Obrtni vestnik (1)
Odmevi (Ljubljana) (1)
Orjuna (1)
Otrok in knjiga (3)
Pedagoški letopis (1)
Pedagoški zbornik Slovenske šolske Matice (1)
Petkov teden (2)
Planinski vestnik (12)
Ponedeljski Slovenec (1)
Popotnik (1880-1941) (4)
Poročilo društva Glasbene matice v Ljubljani (1)
Poročilo o mestnih ljudskih šolah (3)
Posavski obzornik (5)
Pravica (1)
Primorski dnevnik (17)
Proletarec (Chicago) (53)
Prosveta (ZDA) (24)
Ptujski zbornik (1)
Rast (2)
Realka - Gorica (6)
Realka - Ljubljana (6)
Ročni kažipot po Goriškem in Gradiščanskem (4)
Samouprava (Ljubljana, 1925) (1)
Savinjčan (1)
Savinjske novice (2)
Savinjski občan (4)
Savinjski vestnik (1)
Skupščinski Dolenjski list (2)
Slamnik (1)
Slovenec (1873) (58)
Slovenska beseda (Ljubljana) (1)
Slovenska mestna dekliška šola - Ljubljana (1)
Slovenska trgovska šola - Ljubljana (1)
Slovenske novice (4)
Slovenski čebelar (4)
Slovenski dom (1935-1945) (2)
Slovenski gospodar (8)
Slovenski Jadran (1)
Slovenski list (1896) (1)
Slovenski narod (24)
Slovenski poročevalec (87)
Slovenski svet (1)
Službeni list Kraljevske banske uprave Dravske banovine (5)
Smučina Elan (1)
Socialist (Ljubljana, 1923) (1)
Soča (2)
Sokol (1936) (1)
Sokolič (Ljubljana, 1919) (16)
Sokolski glasnik (4)
Sokolski glasnik (1930 - 1941) (6)
Straža (Maribor) (1)
Svobodna Slovenija (Eslovenia libre) (12)
Šaleški rudar (1)
Šolska kronika (2)
Štajerski tednik (Ptuj) (7)
Štorski železar (12)
Tabor (Maribor) (2)
Tedenska tribuna (3)
Tednik (Ptuj) (5)
Tehniška srednja šola - Ljubljana (5)
The Voice of youth (Chicago, Ill.) (41)
Tovariš (Ljubljana) (2)
Trgovska akademija - Maribor (5)
Trgovsko učilišče Christofov učni zavod - Ljubljana (1)
Trikotažer (1)
Učiteljišče - Ljubljana (3)
Učiteljski tovariš (78)
Upokojenec (1936) (2)
Uradni glasnik okraja Koper (1)
Uradni vestnik Ljudskega odbora okraja Koper (2)
Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica (1)
Uradni vestnik okraja Koper (1)
Utrip Savinjske doline (1)
Večer (Maribor) (3)
Vertec (1871) (10)
Vestnik Šolske družbe sv. Cirila in Metoda (1)
Vigenjc (Kropa) (1)
Viharnik (Slovenj Gradec) (2)
Vzajemna svoboda (2)
Zarja (105)
Zasavski tednik (2)
Zasavski vestnik (1)
Zbornik občin Grosuplje, Ivančna Gorica, Dobrepolje (3)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (1)
Zdravniški vestnik (1)
Zvonček (Ljubljana) (65)
Ženska realna gimnazija - Ljubljana (5)
Ženski svet (2)
Leto izida
1850 (1)
1860 (1)
1863 (1)
1868 (2)
1869 (3)
1871 (1)
1872 (1)
1873 (2)
1874 (2)
1875 (1)
1876 (2)
1877 (3)
1878 (4)
1879 (2)
1880 (1)
1881 (2)
1882 (1)
1883 (3)
1884 (5)
1885 (1)
1886 (2)
1887 (1)
1888 (3)
1889 (1)
1890 (2)
1891 (1)
1891/1892 (1)
1892 (1)
1892/1893 (1)
1893 (2)
1893/1984 (1)
1894 (1)
1894-1898 (1)
1895 (3)
1896 (2)
1896/1897 (1)
1897 (1)
1897/1898 (2)
1898 (4)
1898/1899 (2)
1899 (2)
1899/1900 (3)
1900 (6)
1900/1901 (2)
1901 (9)
1901/1902 (2)
1902 (5)
1902/1903 (1)
1903 (2)
1903/1904 (2)
1904 (3)
1904/1905 (2)
1905 (5)
1905/1906 (2)
1906 (4)
1906/1907 (2)
1907 (7)
1907/1908 (3)
1908 (2)
1908/1909 (4)
1909 (7)
1909/1910 (3)
1910 (4)
1910/1911 (4)
1911 (5)
1911/1912 (2)
1911-1912 (1)
1912 (5)
1912/1913 (3)
1913 (2)
1913/1914 (1)
1914 (3)
1915 (6)
1916 (9)
1917 (7)
1918 (4)
1918-1928 (1)
1919 (17)
1920 (8)
1921 (6)
1922 (8)
1923 (20)
1924 (29)
1924/1925 (1)
1925 (37)
1925/1926 (3)
1926 (83)
1927 (77)
1927/1928 (4)
1928 (58)
1928/1929 (1)
1929 (50)
1929/1930 (5)
1930 (26)
1930/1931 (2)
1931 (27)
1931/1932 (3)
1932 (20)
1932/1933 (1)
1933 (9)
1933/1934 (3)
1934 (9)
1934/1935 (2)
1935 (12)
1935/1936 (4)
1936 (16)
1936/1937 (4)
1937 (12)
1937/1938 (5)
1938 (15)
1938/1939 (8)
1939 (24)
1939/1940 (9)
1940 (17)
1941 (18)
1941/1942 (1)
1942 (9)
1943 (3)
1944 (21)
1945 (13)
1946 (13)
1947 (20)
1948 (24)
1949 (12)
1950 (7)
1951 (5)
1952 (17)
1953 (19)
1954 (29)
1955 (13)
1956 (20)
1956/1957 (1)
1957 (24)
1958 (16)
1959 (19)
1960 (13)
1961 (13)
1962 (15)
1963 (20)
1964 (21)
1965 (12)
1966 (11)
1967 (15)
1968 (13)
1968/1969 (1)
1969 (21)
1970 (25)
1971 (18)
1972 (19)
1972/1973 (1)
1973 (20)
1974 (22)
1975 (14)
1976 (8)
1977 (11)
1978 (17)
1979 (13)
1980 (18)
1981 (12)
1982 (14)
1983 (19)
1984 (13)
1985 (32)
1986 (33)
1987 (22)
1987/1988 (1)
1988 (22)
1989 (13)
1990 (14)
1991 (5)
1992 (9)
1993 (14)
1994 (19)
1995 (10)
1996 (23)
1997 (43)
1998 (29)
1999 (32)
2000 (10)
2001 (15)
2002 (11)
2003 (8)
2004 (16)
2005 (15)
2006 (19)
2007 (5)
2008 (8)
2009 (11)
2010 (11)
2011 (21)
2012 (12)
2013 (10)
2014 (21)
2015 (24)
2016 (27)
2017 (11)
2018 (6)
Založnik
Adana (1)
Ameriško-jugoslovanska tiskovna družba (11)
Anton Bavčar (7)
Belokranjska trikotažna industrija (1)
C. kr. II. državna gimnazija (1)
C.k. kmetijska družba za Štajersko (1)
Cankarjeva ustanova (1)
Center za informiranje propagando in založništvo (8)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1)
Christofov učni zavod v Ljubljani (1)
Cinkarna (12)
Čebelarsko društvo (1)
Delavsko-kmetski list (1)
Delo (466)
Deželni odbor kranjski (1)
Dnevnik (14)
Dolenjski list (79)
Društvo DOVES-FEE Slovenia (1)
Društvo državnih upokojencev za Dravsko banovino (2)
Društvo Pripravniški dom (11)
Družba sv. Cirila in Metoda (5)
Družba sv. Mohora (20)
Družba sv. Mohorja (30)
Družba za založniške pobude (17)
Drž. dvorazredna trg. šola v Mariboru (1)
Državna dvorazredna tgovska šola v Ljubljani (1)
Državna II. dekliška meščanska šola v Ljubljani (1)
Državna II. deška meščanska šola v Ljubljani (7)
Državna II. realna gimnazija s klasičnimi vzporednicami v Ljubljani (1)
Državna II. realna gimnazija v Ljubljani (2)
Državna mešana meščanska šola Josipa Stritarja v Slovenski Bistrici (1)
Državna meščanska šola v Št. Vidu nad Ljubljano (1)
Državna meščanska šola Ivana Cankarja v Trbovljah (2)
Državna meščanska šola v Krškem (1)
Državna meščanska šola v Litiji (1)
Državna realna gimnazija v Celju (5)
Državna tehniška srednja šola Ljubljana (2)
Državna tehniška srednja šola v Ljubljani (2)
Državna trgovska akademije v Mariboru (4)
Državna založba Slovenije (1)
Državno moško učiteljišče in državno žensko učiteljišče v Ljubljani (1)
Državno žensko učiteljišče v Ljubljani (2)
Edinost Publishing (6)
Edward Kalish (3)
Elan (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (1)
Franci Kotnik (2)
Gasilska zajednica za Dravsko banovino (2)
Glas naroda (11)
Glas, Kranj (10)
Glasbena Matica (1)
Glasila podjetij (3)
Gorenjski glas (1)
Gorenjski glas, Kranj (14)
Goriška Mohorjeva družba (2)
Goriška tiskarna (4)
Gozdno gospodarstvo Slovenj Gradec (2)
Graffit (1)
Hmeljarsko združenje Slovenije (4)
I. drž. deška meščanska šola generala Maistra v Mariboru (2)
I. drž. deška meščanska šola kralja Petra I. Osvoboditelja v Ljubljani (2)
I. državna deška meščanska šola kralja Petra I. Osvoboditelja v Ljubljani (1)
I. städtischen 4 klassigen Volksschule (2)
II städtischen Knaben - Volksschule (2)
II. državna realna gimnazija v Ljubljani (1)
II. mestna osemrazredna deška ljudska šola (1)
II. mestna osemrazredna deška ljudska šola na Cojzovi cesti in obrtna pripravljanica v Ljubljani (1)
II. mestna osemrazredna deška ljudska šola v Ljubljani (1)
II. mestna petrazredna deška ljudska šola v Ljubljani (5)
II. mestna šestrazredna deška ljudska šola v Ljubljani (1)
II. städtischen fünfklassigen Volksschule (1)
III. državna realna gimnazija v Ljubljani (1)
IR inženiring (4)
Iskra (3)
Ivan Mlinar (1)
Ivan Rakovec (2)
Ivan Tomšič, v Ljubljani (6)
Iza Prijateljeva (1)
Izseljenska zbornica (1)
J. Blasnik (1)
J. Debevec (63)
J. Krajec (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (78)
Josip Marušič (5)
Jugoslovanska delavska tiskovna družba (53)
Jugoslovanska katoliška jednota (1)
Jugoslovanski narodni svet (1)
Jugoslovansko učiteljsko druženje (4)
Jugoslovenski sokolski savez (5)
K. k. Ober - Realschule in Görz (1)
K. k. Obergymnasiums (1)
K. k. Staatsgymnasiums in Görz (2)
K. k. Staats-Oberrealschule (6)
K. k. Staats-Oberrealschule in Görz (5)
Katoliška bukvarna (1)
Katoliško tiskovno društvo (1)
Kleinmayr - Fed.Bamberg (1)
Kmetijska družba za Slovenijo (4)
Knezoškofijska privatna gimnazija v zavodu sv. Stanislava v Št. Vidu nad Ljubljano (1)
konzorcij (1)
Konzorcij (82)
Konzorcij jutra (21)
Konzorcij Jutra (6)
Konzorcij jutro (24)
Konzorcij Ponedeljskega Slovenca (1)
Konzorcij Svobode (2)
Konzorcij Ženski svet (2)
Kraljevska banska uprava Dravske banovine (5)
Kranjsko – slovenska katoliška jednota (9)
Kulturna skupnost občine (2)
Kulturno društvo Obzorje (5)
Kulturno-prosvetno društvo (1)
Litografija I. Ogrin, ml. (1)
Ljudska tiskarna (58)
Ljudske šole novomeškega okraja (1)
M. Kolar, Ljubljana (2)
M. Kranjec (66)
M. Škerjanec (1)
Mariborska knjižnica (3)
Matica Slovenska (10)
Matija Vukovič (1)
Mestna občina Novo Mesto (2)
Mestna slovenska osemrazredna dekliška ljudska šola pri Sv. Jakobu v Ljubljani (1)
Mestna ženska realna gimnazija v Ljubljani (5)
Mestne ljudske šole v Ljubljani (3)
Mestni muzej (1)
Ministrstvo za šolstvo in šport : Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Mohorjeva družba (1)
Mulley & Kamenšek (1)
Muzeji radovljiške občine (1)
Nadškofijski ordinariat (2)
Narodna tiskarna (24)
Narodni svet (2)
Naš čas, d.o.o. (3)
Niko Župančič (1)
Nova obzorja (1)
Novi tednik (114)
Občeslovensko Obrtno Društvo V C (1)
Občina Domžale (1)
Občina Kamnik (3)
Občina Logatec (1)
Občinska konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva Žalec (4)
Občinski odbor SZDL (1)
Občinski svet občine (33)
Občinski svet občine Ivančna Gorica (16)
Občinski svet Občine Ivančna Gorica (1)
Oblastni odbor Or. Ju. Na. (1)
Obzorja (1)
Odbor za proslavo petdesetletnice II. mestne deške osnovne šole v Ljubljani (1)
OK SZDL (1)
Okrajni ljudski odbor (2)
Okrajni odbor OF (1)
Okrajni odbor SZDL (3)
Organizacija knjigarjev Dravske banovine (1)
Osnovna šola Draga Kobala (1)
Pedagoška fakulteta (3)
Planinska zveza Slovenije (12)
Pokrajinsko načelstvo SSJ za Slovenijo (1)
Primorske novice (1)
Primorski tisk (1)
Programm des k. k. Ober und Unter - Gymnasiums zu Cilli (1)
Radio- Tednik (3)
Radio-Tednik (9)
Radivoj Peterlin-Petruška (Ljubljana) (1)
Rafaelova družba (1)
s. n. (1)
s.n. (12)
S.n. (1)
Savez Sokola Kraljevine Jugoslavije (6)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (1)
Skupina občanov (3)
Skupščina občine (12)
Skupščina občine Jesenice (3)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (1)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovene National Benefit Society (41)
Slovenian Religious and Cultural Centre Sts Cyril and Methodius (1)
Slovenian Women's Union of America (105)
Slovenska Matica (2)
Slovenska narodna podporna jednota (26)
Slovenska šolska Matica (2)
Slovenski frančiškani v ZDA (1)
Slovenski Jadran (1)
Slovenski poročevalec (87)
Slovenski šolski muzej (2)
Slovensko narodno gledališče (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (1)
SO (1)
Societá storica del Litorale (1)
Sokolske župe Ljubljana, Maribor, Novo mesto (1)
Štirirazredna deška ljudska šola v Rudolfovem (1)
Študentska založba (1)
t. Jadran (1)
Tehniška srednja šola v Ljubljani (1)
Tiskarna Merkur (9)
Tiskarna sv. Cirila (8)
Tiskovna zadruga (3)
Učiteljska tiskarna (16)
Uršulinska dekliška šola v Ljubljani (17)
v založbi J. Sigmundove knjigarnice (1)
Večer (3)
Vereinsbuchdruckerei Celeja (1)
Verfasser (1)
Verlag Der Deutsch. Schulvereinsschule In Laibach (1)
Viktor Dolenc (2)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Založništvo tržaškega tiska (15)
Zavod za kulturo (1)
Združeno podjetje Ljudska pravica (1)
Zgodovinsko društvo (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (4)
Zveza društev glasbenih pedagogov Slovenije (5)
Zveza društev kmetskih fantov in deklet (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (2)
Zvezna tiskarna (3)
Zvonimir Bernot (7)
Železarna (4)
Železarna Ravne (5)
Železarna Štore (12)
Išči med rezultati (2127)