Število rezultatov iskanja: 3312

Časopisje in članki - naslov
2. državna gimnazija - Ljubljana (4)
Amerikanski Slovenec (1)
Ameriška domovina (2)
Ampak (Ljubljana) (1)
Angeljček (19)
Annales. Series historia et sociologia (2)
Anthropos (Ljubljana) (2)
Arheološki vestnik (2)
Ars et humanitas (1)
Beti (Metlika) (1)
Bonbon (1)
Celjski tednik (1955-1968) (12)
Celjski zbornik (2)
Časopis za kritiko znanosti (1)
Časopis za zgodovino in narodopisje (3)
Dan (1912) (2)
Danica (Ljubljana) (1)
Delo - življenje (1)
Delo (Ljubljana) (595)
Delo (Trst) (1)
Demokracija (Ljubljana, 1996) (6)
Deška ljudska šola - Novo mesto (6)
Deželna vrtnarska, sadjarska in poljedelska šola - Novo mesto (1)
Dialogi (10)
Dnevnik (Ljubljana, 1991) (59)
Dnevnikov objektiv (2)
Dogovori (Skupščinska priloga) (1)
Dolenjec (Novo mesto) (1)
Dolenjska prosveta (2)
Dolenjske novice (2)
Dolenjski list (34)
Dolenjski razgledi (4)
Dom in svet (Ljubljana) (47)
Domači prijatelj (3)
Domoljub (Ljubljana) (2)
Domovina (Ljubljana) (8)
Družina (3)
Družinski tednik (1)
Državna meščanska šola - Ormož (1)
Državna meščanska šola - Vojnik (1)
Državno tekmovanje iz fizike za osnovnošolce (1)
Edinost (Trst) (63)
ELOPE (Ljubljana) (1)
Enakopravnost (ZDA) (2)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (2)
Gimnazija - Novo mesto (18)
Glas (53)
Glas Gorenjske (3)
Glas naroda (New York) (8)
Glas svobode (Pueblo (Col.)) (1)
Glasilo delovnega kolektiva LIP Bled (2)
Glasilo KSK jednote (1)
Glasilo občanov (Litija) (1)
Glasnik Muzejskega društva za Slovenijo (1)
Gledališki list SNG. Drama (4)
Gorenjec (1900-1941) (1)
Gorenjski glas (1948) (1)
Gorenjski glas (1985) (113)
Gorica (1)
Grlica (2)
Grosupeljski odmevi (4)
Gruda (2)
Idrijski razgledi (1)
Informativni fužinar (3)
Iskra (Kranj) (1)
Izvestje Državne realne gimnazije kraljeviča Andreja v Ptuju (1)
Jašubeg en Jered (2)
Jeklo in ljudje (2)
Jeseniški zbornik (1)
Jezik in slovstvo (42)
Jugoslavija (Ljubljana) (2)
Jugoslovan (1930) (11)
Jutro (1910) (5)
Jutro (Ljubljana) (139)
Jutro (Ljubljana. 1931-1943) (4)
Kamničan (1935) (1)
Kamniški občan (6)
Kamniški zbornik (3)
Katedra (Maribor) (2)
Katoliški glas (9)
Kažipot (Rijeka) (2)
Keria (Ljubljana) (1)
Kmetovalec (5)
Kmetski list (10)
Knjižnica (3)
Koledar - Goriška mohorjeva družba (2)
Koledar Družbe sv. Mohorja (Celovec) (5)
Komunist - Zveza komunistov Slovenije (1)
Kopitarjev glas (1)
Koroški fužinar (5)
Križ na gori (1)
Kronika (Ljubljana) (15)
La nostra lotta (1)
Laibacher Zeitung (11)
Letno poročilo Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani (1)
Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti (3)
List (Šoštanj) (2)
Ljubljanski dnevnik (7)
Ljubljanski škofijski list (1)
Ljudska pravica (13)
Ljudska šola - Postojna (1)
Logaške novice (3)
Loški razgledi (4)
Mali rijtar (1)
Mandrač (Izola) (1)
Marburger Zeitung (1)
Mariborski koledar (1)
Mariborski večernik Jutra (13)
Meddobje (Entresiglo) (5)
Mentor (Ljubljana. 1908) (2)
Mlado jutro (56)
Modra ptica (1)
Mohorjev koledar (4)
Moj planet (2)
Most (Trst) (1)
Mostiščar (1)
Muzejski časopis (4)
Narodni dnevnik (Ljubljana, 1924) (9)
Naš čas (4)
Naš časopis (12)
Naš kraj (Dobrepolje) (1)
Naša komuna - delegatska priloga (2)
Naša komuna (Ljubljana) (4)
Naša sodobnost (5)
Nedeljski dnevnik (1)
Nedelo (Ljubljana) (5)
Nova doba (1)
Nova doba (Cleveland) (9)
Novi glas (10)
Novi list (23)
Novi Matajur (6)
Novi odmev (4)
Novi svet (Ljubljana) (1)
Novi tednik (5)
Novi tednik NT in RC (13)
Občinska uprava (1905) (1)
Občinski poročevalec (Domžale) (3)
Obmurski tednik (1)
Obravnave deželnega zbora kranjskega v Ljubljani (2)
Obvestila Republiške matične službe - Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani (1)
Odmevi (Ljubljana) (9)
Odsev (Trzin) (2)
Ona (Ljubljana) (1)
Orjuna (1)
Otrok in knjiga (66)
Park (Novo mesto) (1)
Pasijonski doneski (2)
Pavliha (2)
Petkov teden (4)
Petrol (Ljubljana) (1)
Planinski vestnik (47)
Pogledi (Ljubljana) (1)
Polet (2002) (1)
Ponedeljski Slovenec (2)
Popotnik (1880-1941) (6)
Porabje (4)
Posavski obzornik (1)
Primerjalna književnost (3)
Primorske novice (2004) (1)
Primorski dnevnik (122)
Primorski list (Gorica) (2)
Proletarec (Chicago) (1)
Prosveta (ZDA) (1)
Ptujčan (1)
Ptujski tednik (4)
Radio Ljubljana (10)
Rast (3)
Rdeči prapor (Ljubljana, Trst) (1)
Realka - Ljubljana (1)
Realna gimnazija - Ptuj (1)
Revija SRP (Online) (2)
Revija za elementarno izobraževanje (5)
Rezultati raziskovanj - Statistični urad Republike Slovenije (2)
Savinjčan (1)
Savinjske novice (13)
Sejni zapisi Državnega zbora (1)
Skupščinski Dolenjski list (1)
Slamnik (14)
Slavistična revija (10)
Slovenec (1873) (159)
Slovenika (1)
Slovenske novice (27)
Slovenski dom (1935-1945) (7)
Slovenski etnograf (2)
Slovenski gledališki letopis (2)
Slovenski gospodar (1)
Slovenski Jadran (4)
Slovenski jezik (1997) (1)
Slovenski narod (42)
Slovenski poročevalec (40)
Slovenski učitelj (Ljubljana) (2)
Slovenski vestnik (24)
Službeni list Kraljevske banske uprave Dravske banovine (11)
Snovanja (4)
Sobotna priloga (17)
Socialno delo (2)
Sodobnost (1963) (3)
Splet znanja in domišljije (1)
Stezice (Novo mesto) (2)
Straža (Maribor) (2)
Studia Historica Slovenica (2)
Studia mythologica Slavica (4)
Svet ptic (1)
Svobodna Slovenija (Eslovenia libre) (16)
Šent (Ljubljana) (1)
Šolska kronika (4)
Štajerski tednik (Ptuj) (10)
Tabor (Maribor) (8)
Tedenska tribuna (13)
Tedenske slike (Konzorcij) (1)
Tednik (Ptuj) (9)
Teorija in praksa (2)
Tovariš (Ljubljana) (23)
Traditiones (Ljubljana) (6)
Trgovski list (4)
Tribuna (Ljubljana) (2)
Triglav (1933) (1)
Trinkov koledar (1)
Trobla (Velike Lašče) (1)
Tržiški tekstilec (1)
Učiteljski tovariš (139)
Uradni vestnik Gorenjske (6)
Uradni vestnik okraja Kranj (2)
Utrip Savinjske doline (5)
Večer (Maribor) (3)
Večerni list (2)
Vertec (1871) (154)
Vestnik = Messenger (1)
Veteran (Ljubljana) (3)
Vezilo (6)
Viharnik (Slovenj Gradec) (2)
Vikend magazin (Ljubljana) (5)
Za srce (Ljubljana) (1)
Zasavski tednik (1)
Zasavski vestnik (1)
Zasebno žensko učiteljišče z vadnico pri uršulinkah - Ljubljana (1)
Zavarovalniški horizonti (1)
Zbornik občine Grosuplje (2)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (2)
Zdravniški vestnik (5)
Zgodovina za vse (1)
Zgodovinski časopis (1)
Zvonček (Ljubljana) (353)
Ženska realna gimnazija - Ljubljana (10)
Ženski svet (1)
Leto izida
1882 (1)
1893/1894 (1)
1894/1895 (1)
1895 (1)
1895/1896 (1)
1896/1897 (2)
1897/1898 (2)
1899/1900 (2)
19?? (2)
1900/1901 (1)
1901 (2)
1901/1902 (1)
1902 (15)
1902/1903 (1)
1903 (8)
1903/1904 (1)
1904 (9)
1904/1905 (1)
1905 (5)
1906 (32)
1907 (31)
1907/1908 (1)
1908 (26)
1909 (32)
1910 (62)
1911 (66)
1911-1912 (2)
1912 (43)
1913 (38)
1914 (63)
1915 (40)
1916 (47)
1917 (48)
1918 (46)
1919 (3)
192? (1)
1920 (24)
1921 (15)
1922 (54)
1923 (24)
1924 (42)
1925 (55)
1925/1926 (10)
1926 (75)
1927 (43)
1928 (22)
1929 (37)
1929/1930 (2)
1929/1934 (1)
1929-1930 (1)
1930 (43)
1930/1931 (2)
1930-1931 (1)
1931 (28)
1931/1932 (3)
1932 (52)
1932/1933 (2)
1933 (46)
1933/1934 (3)
1934 (60)
1934/1935 (2)
1935 (36)
1935/1936 (3)
1936 (27)
1936/1937 (3)
1937 (14)
1937/1938 (6)
1938 (16)
1938/1939 (2)
1939 (29)
1939/1940 (5)
1940 (6)
1941 (11)
1942 (7)
1943 (1)
1944 (5)
1945 (6)
1946 (3)
1947 (2)
1948 (1)
1950 (1)
1951 (12)
1951/1952 (1)
1952 (33)
1953 (16)
1953/1954 (1)
1954 (7)
1955 (1)
1956 (3)
1956/1957 (5)
1957 (10)
1958 (13)
1959 (33)
1960 (82)
1960/1961 (1)
1961 (65)
1961/1962 (2)
1962 (14)
1962/1963 (1)
1963 (14)
1963/1964 (1)
1963-1964 (1)
1964 (12)
1965 (21)
1966 (13)
1967 (40)
1968 (16)
1969 (37)
1970 (47)
1971 (11)
1972 (8)
1972/1973 (2)
1973 (18)
1973/1974 (1)
1974 (27)
1975 (29)
1976 (24)
1977 (7)
1977/1978 (2)
1978 (13)
1979 (50)
1980 (63)
1980/1981 (1)
1981 (15)
1981/1982 (2)
1982 (31)
1983 (25)
1983/1984 (3)
1984 (31)
1985 (31)
1985/1986 (1)
1986 (25)
1986/1987 (1)
1987 (21)
1987-2002 (1)
1988 (14)
1989 (49)
1990 (27)
1991 (22)
1991/1992 (1)
1992 (20)
1993 (18)
1994 (20)
1994/1995 (1)
1995 (27)
1996 (23)
1996/1997 (1)
1997 (23)
1998 (8)
1999 (27)
2000 (10)
2001 (26)
2002 (18)
2003 (21)
2004 (54)
2005 (49)
2006 (21)
2007 (19)
2008 (23)
2009 (35)
2010 (17)
2011 (40)
2012 (61)
2013 (26)
2014 (52)
2015 (23)
2016 (40)
2017 (24)
2018 (51)
2019 (7)
Izvor
Alpina, d.o.o. (1)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (1)
Cankarjeva knjižnica Vrhnika (8)
DELO, d.d. (137)
Dnevnik (62)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (1)
Društvo za bolezni srca in ožilja Slovenije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Družina d.o.o. (3)
Državni zbor Republike Slovenije (1)
Gorenjski glas d.d. (182)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (31)
Goriška Mohorjeva družba (2)
Knjižnica Domžale (16)
Knjižnica Ivana Potrča (25)
Knjižnica Ivana Tavčarja (4)
Knjižnica Litija (3)
Knjižnica Logatec (3)
Knjižnica Mirana Jarca (56)
Knjižnica Velenje (1)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (34)
Kulturno društvo Ivan Trinko (7)
Kulturno prosvetno društvo Slovenski dom Zagreb (4)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (3)
Kulturno-zgodovinsko društvo Lonka Stara Loka (1)
Mariborska knjižnica (68)
Matična knjižnica Kamnik (10)
Mestna knjižnica Grosuplje (2)
Mestna knjižnica Izola - Biblioteca civica di Isola (1)
Mestna knjižnica Kranj (12)
Mestna knjižnica Ljubljana (534)
Mladinska knjiga (2)
Mohorjeva družba Celje (1)
Muzejsko društvo Škofja Loka (6)
Nacionalni savet slovenačke nacionalne manjine (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1740)
Naš čas, d.o.o. (3)
Nova obzorja (6)
Nova revija (1)
NT & RC d.o.o. (5)
Občina Dobrepolje (1)
Občina Domžale (3)
Občina Grosuplje (4)
Občina Ig (1)
Občina Velike Lašče (1)
Občina Vodice (1)
Občinska knjižnica Jesenice (3)
Osrednja knjižnica Celje (56)
Osrednja knjižnica Mozirje (1)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja (52)
Petrol d.d. (1)
Planinska zveza Slovenije (33)
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota (6)
Primorske novice (1)
Primorski dnevnik (48)
Radio-Tednik Ptuj d.o.o. (14)
Revija SRP (2)
Slavistično društvo Slovenije (13)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (3)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (2)
Slovenski šolski muzej (4)
Slovensko društvo Melbourne (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (2)
Slovensko filozofsko društvo (2)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (2)
Slovensko zavarovalno združenje GIZ (1)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Slovensko združenje za duševno zdravje - ŠENT (1)
Statistični urad Republike Slovenije (3)
Svet slovenske narodne manjšine PGŽ (2)
Študentska založba (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (2)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (5)
Univerzitetna knjižnica Maribor (6)
Valvasorjeva knjižnica (1)
Večer (1)
Zadruga Goriška Mohorjeva (42)
Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika (4)
Zedinjena Slovenija (2)
Zgodovinsko društvo Celje (1)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
ZRC SAZU (8)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza veteranov vojne za Slovenijo (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (7)
Založnik
A. Kosi (1)
Aco (1)
Adana (1)
Akademska zveza (1)
Alpina (1)
Ameriško-jugoslovanska tiskovna družba (2)
Anton Bavčar (1)
Anton Pesek (1)
Beletrina (4)
Belokranjska trikotažna industrija (1)
Beti (6)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko (1)
Bird Publisher (3)
Cankarjeva založba (1)
Center za informiranje propagando in založništvo (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (2)
Čveterorazredna deška ljudska šola v Novem mestu (Rudolfswert) (1)
Čveterorazredna deška ljudska šola v Novem Mestu (Rudolfswert) (4)
Delo (697)
Deželni odbor kranjski (2)
Didakta (1)
Dnevnik (62)
Dolenjski list (39)
Dom upokojencev (1)
Dragotin Hribar (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (1)
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske (1)
Društvo Pripravniški dom (9)
Društvo psihologov Slovenije (2)
Društvo za bolezni srca in ožilja Slovenije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (1)
Društvo za Združene narode za Slovenijo (1)
Družba sv. Mohorja (5)
Družba za založniške pobude (122)
Drž. meščanska šola Dr. Janeza Ev. Kreka v Vojniku (1)
Drž. real. gimnazija v Novem mestu (2)
Drž. realna gimnazija v Novem mestu (7)
Državna II. realna gimnazija v Ljubljani (1)
Državna meščanska šola Stanka Vraza v Ormožu (1)
Državna realna gimnazija kraljeviča Andreja v Ptuju (1)
Državna realna gimnazija v Novem mestu (1)
Državna založba Slovenije (9)
Državni zbor Republike Slovenije (1)
DZS (2)
Edinost Publishing (1)
Eduvision (1)
Etnografski muzej (1)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (2)
Fakulteta za socialno delo (2)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (2)
Fran Jaklič (2)
Franci Kotnik (13)
Genija (6)
Gimnazija (2)
Glas naroda (8)
Glas, Kranj (56)
Glasila podjetij (1)
Goga (2)
Gorenjski glas (48)
Gorenjski glas, Kranj (75)
Goriška Mohorjeva družba (2)
Gozdno gospodarstvo Slovenj Gradec (2)
Graffit (1)
I. državna realna gimnazija z realčnimi oddelki v Ljubljani (1)
I. Slavec (2)
Ignaz Alois Edler v. Kleinmayr (10)
II. državna realna gimnazija v Ljubljani (3)
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
Intelyway webmedia (1)
IO Komunistične stranke Italije (1)
Ipi (1)
Iskra (1)
Ivan Dolinar (63)
Ivan Rakovec (7)
Ivan Tomšič, v Ljubljani (70)
J. Debevec (2)
J. Krajec (2)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (139)
Jadran (2)
Janez Krizostom Pogačar (1)
Jugoslovanska delavska tiskovna družba (1)
Jugoslovanska katoliška jednota (9)
Jugoslovanska knjigarna (1)
Jugoslovanska Tiskarna (1)
Jugoslovansko učiteljsko druženje (6)
K. k. Ober - Gymnasium in Rudolfswert (7)
K. k. Obergymnasium in Rudolfswert (1)
Katoliško tiskovno društvo (56)
Kerlo (2)
Kmetijska družba za Slovenijo (5)
Kmetijska šola na Grmu (1)
Kmetijska založba (1)
Knjižnica gospodarskega in izobraževalnega društva za dvorski okraj (1)
Komunist (1)
konzorcij (1)
Konzorcij (180)
Konzorcij "Domačega prijatelja" (3)
Konzorcij Gorenjca (1)
Konzorcij jutra (69)
Konzorcij Jutra (60)
Konzorcij jutro (70)
Konzorcij Ponedeljskega Slovenca (2)
Konzorcij Slovenske gospodarske stranke (1)
Konzorcij Trgovskega lista (4)
Konzorcij Večernega lista (2)
Konzorcij Ženski svet (1)
Koroški pokrajinski muzej (1)
Kraljevska banska uprava Dravske banovine (11)
Kranjsko – slovenska katoliška jednota (1)
Kulturna skupnost občine (3)
Kulturno društvo Ivan Trinko (1)
Kulturno društvo Obzorje (1)
Kulturno prosvetno društvo Slovenski dom (4)
Kulturno-zgodovinsko društvo Lonka Stara Loka (1)
LIP (2)
Lipa (1)
Ljubljana: Pedagoška fakulteta (1)
Ljudska tiskarna (159)
M. Kolar, Ljubljana (2)
M. Kolenc (1)
M. Kranjec (13)
Makart (1)
Marburger Verlags- und Druckerei Ges (1)
Mariborska knjižnica (67)
Martin Konda (1)
Matica hrvatska (1)
Matica Slovenska (1)
Mestna občina Novo Mesto (3)
Mestna ženska realna gimnazija v Ljubljani (9)
MEstna ženska realna gimnazija v Ljubljani (1)
Mestni muzej (1)
Mestni svet Mestne občine Ptuj (1)
Milan Plut (5)
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (1)
Ministrstvo za šolstvo in šport (4)
Ministrstvo za šolstvo in šport : Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Mirovni inštitut (1)
Mladinska knjiga (5)
Moderna organizacija (1)
Modra ptica (1)
Mohorjeva družba (4)
Mulley & Kamenšek (1)
Multima (3)
Muzej (4)
Muzej novejše zgodovine (1)
Muzejsko društvo (4)
Muzejsko društvo Jesenice (1)
Muzejsko društvo Škofja Loka (2)
Muzejsko društvo za Slovenijo (1)
Nabavljalna zadruga državnih uslužbencev (1)
Nacionalni savet slovenačke nacionalne manjine (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (2)
Narodna tiskarna (42)
Naš čas, d.o.o. (3)
Nova obzorja (6)
Nova revija (1)
Novi tednik (13)
Občina Beltinci (1)
Občina Dobrepolje (1)
Občina Domžale (14)
Občina Grosuplje (1)
Občina Ig (1)
Občina Kamnik (3)
Občina Lukovica (1)
Občina Trzin (2)
Občina Velike Lašče (1)
Občina Vodice (1)
Občina Vrhnika (2)
Občinski svet občine (3)
Občinski svet občine Grosuplje (3)
Oblastni odbor Or. Ju. Na. (1)
Obzorja (13)
Okrajni odbor Ljudske prosvete (2)
Okrajni odbor OF (1)
Okrajni odbor SZDL (13)
Onkološki inštitut (1)
OOOF (1)
OOOF Radovljica, Kranj in Ljubljana-okolica, Kranj (1)
Organizacija knjigarjev Dravske banovine (1)
Ortopedska klinika, UKC (2)
PeBook (2)
Pedagoška fakulteta (74)
Pertrazredna ljudska šola in obrtno nadaljevalna šola v Postojni (1)
Petrol (1)
Planinska zveza Slovenije (47)
Primorske novice (1)
Primorski tisk (4)
Ptujski tednik (4)
Radio- Tednik (5)
Radio-Tednik (14)
Radivoj Peterlin-Petruška (Ljubljana) (9)
Revija SRP (2)
Rokus Klett (8)
s. n. (1)
s.n. (14)
samozal. B. Ekselenski (2)
samozaložba (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (2)
Skupina občanov Grosuplje (2)
Skupščina občine (8)
Skupščina občine Jesenice (2)
Skupščina občine Litija (1)
Skupščina občine Ljubljana-Center (1)
Slavistično društvo Slovenije (52)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (11)
Slovenska kulturna akcija (5)
Slovenska narodna podporna jednota (1)
Slovenske rimskokatoliške škofije (3)
Slovenski dom KPD Bazovica (2)
Slovenski etnografski muzej (3)
Slovenski gledališki in filmski muzej (2)
Slovenski poročevalec (40)
Slovenski šolski muzej (4)
Slovensko društvo Melbourne (1)
Slovensko društvo za angleške študije (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (3)
Slovensko filozofsko društvo (2)
Slovensko narodno gledališče Drama (4)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (2)
Slovensko zavarovalniško združenje (1)
Slovensko zdravniško društvo (5)
Slovensko združenje za duševno zdravje (1)
SO Domžale (3)
Societá storica del Litorale (2)
Svet slovenske narodne manjšine Mesta Reke (2)
Svet slovenske narodne manjšine PGŽ (2)
Škofijski ordinariat (1)
Šola za ravnatelje (3)
Štirirazredna deška ljudska šola v Rudolfovem (1)
Študentska organizacija Univerze (2)
Študentska založba (1)
t. Jadran (1)
Tiskarna Merkur (11)
Tiskarna sv. Cirila (1)
Tiskovna zadruga (8)
Tržiški tekstilec (1)
Tujsko-prometno društvo (1)
Turistično društvo (1)
Učiteljske tiskarne (2)
UMco (2)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (4)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (1)
Univerzitetna konferenca ZSMS (2)
Univerzitetna založba Univerze (1)
Uprava Krajevnega leksikona dravske banovine (1)
Uradni vestnik okraja Kranj (2)
Uršulinski samostan (1)
Večer (4)
Zadruga Goriška Mohorjeva (10)
Zadruga Lipa (1)
Zadruga z o.z. Novi list (23)
Založba Pivec (1)
Založba UL FRI (1)
Založba ZRC (4)
Založba ZRC, ZRC SAZU (2)
Založništvo tržaškega tiska (74)
Zavod IRC (2)
Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem (1)
Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika (8)
Zavod LR Slovenije za statistiko (1)
Zavod Republike Slovenije za statistiko (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Zavod RS za šolstvo (5)
Zavod SR Slovenije za statistiko (1)
Zavod Sv. Stanislava (2)
Zavod za kulturo (4)
Zavod za kulturo Šoštanj (2)
Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec (1)
Združenje ateistov Slovenije (1)
Združeno podjetje Ljudska pravica (7)
Zedinjena Slovenija (2)
Zgodovinsko društvo Celje (1)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo (5)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (4)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (4)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (3)
Zveza društev glasbenih pedagogov Slovenije (2)
Zveza društev kmetskih fantov in deklet (2)
Zveza Slovencev na Madžarskem (4)
Zveza slovenskih organizacij na Koroškem (24)
Zveza veteranov vojne za Slovenijo (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (7)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (3)
ZZT (6)
Železarna (5)
Železarna Ravne (3)
Župni urad (1)
Išči med rezultati (3312)