Število rezultatov iskanja: 290

Časopisje in članki - naslov
Acrocephalus (1)
Acta agriculturae Slovenica (2)
Acta carsologica (2)
Acta chimica slovenica (4)
Acta geographica Slovenica (1)
Acta linguistica asiatica (1)
Annales kinesiologiae (Koper) (1)
Annales. Series historia et sociologia (2)
AS. Andragoška spoznanja (2)
Časopis za kritiko znanosti (1)
Časopis za zgodovino in narodopisje (1)
Delo in varnost (2)
Dialogi (14)
Didakta (2)
Dom in svet (Ljubljana) (15)
Družboslovne razprave (1)
Dve domovini (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (1)
Folia biologica et geologica (2)
Geografski obzornik (1)
Geologija (3)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (1)
Gozdarski vestnik (1)
Gradbeni vestnik (1)
Hacquetia (1)
Informacije MIDEM (4)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (1)
Javnost (Ljubljana) (1)
Jezik in slovstvo (2)
Jezikoslovni zapiski (1)
Kmetijske in rokodelske novice (1)
Kovine zlitine tehnologije (4)
Kronika (Ljubljana) (4)
Les (Ljubljana) (1)
Linguistica (Ljubljana) (2)
Literatura (Ljubljana) (7)
Ljubljanski zvon (5)
Materiali in tehnologije (8)
Mednarodno inovativno poslovanje (1)
Naša komuna (Ljubljana) (1)
Naša skupnost (Grosuplje) (2)
Naša skupnost (Ljubljana) (1)
Naša sodobnost (3)
Obzornik za matematiko in fiziko (1)
Obzornik zdravstvene nege (1)
Onkologija (Ljubljana) (7)
Otrok in knjiga (30)
Phainomena (Ljubljana) (1)
Planinski vestnik (1)
Presek (1)
Primerjalna književnost (3)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (2)
Radiology and oncology (Ljubljana) (2)
Razpotja (1)
Slovenian veterinary research (1)
Slovenski čebelar (1)
Slovenski gospodar (3)
Slovenščina 2.0 (1)
Sodobnost (1963) (9)
Stati inu obstati (1)
Svet ptic (5)
Tekstilec (1)
Teorija in praksa (2)
Traditiones (Ljubljana) (1)
Učiteljski tovariš (3)
Varstvo narave (1)
Ventil (Ljubljana) (2)
Verba hispanica (1)
Vestnik za tuje jezike (1)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (1)
Vzgoja (Ljubljana) (1)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1991) (1)
Zdravniški vestnik (7)
Zdravstveno varstvo (2)
Zgodovinski časopis (3)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Čebelarska zveza Slovenije (3)
Didakta (2)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo Kočevarjev staroselcev (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (2)
Društvo psihologov Slovenije (2)
Društvo radiologije in onkologije (2)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (6)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (1)
Geološki zavod Slovenije (1)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (11)
Inštitut za varovanje zdravja RS (2)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (9)
Mariborska knjižnica (30)
Mestna knjižnica Ljubljana (5)
Narodna in univerzitetna knjižnica (136)
Onkološki inštitut Ljubljana (7)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja (1)
Planinska zveza Slovenije (1)
Regijska čebelarska zveza Petra Pavla Glavarja (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (3)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko kemijsko društvo (4)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (7)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (4)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska založba (1)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (3)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (1)
Zavod RS za varstvo narave (1)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (2)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
ZRC SAZU (5)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (1)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza lesarjev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (6)
Založnik
ATS Od me-je (1)
Beletrina (1)
Biblioteca centrale Srečko Vilhar (1)
Biotehniška fakulteta (2)
Bird Publisher (2)
C. k. založba šolskih knjig (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (2)
Corona (1)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (2)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
Čebelarska zveza Slovenije, Javna svetovalna služba v čebelarstvu (1)
Čebelarsko društvo (1)
Didakta (2)
Doba Epis (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo Kočevarjev staroselcev (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (2)
Društvo psihologov Slovenije (2)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (5)
Družba Jezusova (1)
Družba sv. Cirila in Metoda (1)
Družba sv. Mohorja (1)
Družina (1)
Državna založba Slovenije (12)
Employment Service of Slovenia (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (1)
Faculty of medicine (1)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za management (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (2)
Fakulteta za strojništvo, LASIM (2)
Geološki zavod (1)
Geološki zavod, Ljubljana (2)
Georg Gruppenbach (1)
Ico (1)
ino na komision pri A. Wajcingeri v' Radgoni (1)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Inštitut Karantanija (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (12)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (2)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (2)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (3)
Jožef Blaznik (1)
Katoliško tiskovno društvo (15)
Kinematografi (1)
KUD Sodobnost International (1)
Kulturno društvo Trebanjski oktet (1)
Kulturno-umetniško društvo Poiesis (1)
LDS (7)
Ljubljana: Ministry of Education, Science, Culture and Sport (1)
Mariborska knjižnica (30)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti (1)
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (1)
Ministrstvo za okolje in prostor (1)
Mladinska knjiga (1)
Morava film (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (2)
Narodna tiskarna (1)
Natisk in papir od Andraša Laykama (1)
natisnil Peter de Valerji ... (1)
Nova obzorja (1)
Nova revija (1)
Obzorja (15)
Onkološki inštitut (7)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja (1)
Pedagoška fakulteta (30)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (8)
Pivec (1)
Planinska zveza Slovenije (1)
Pravna fakulteta (1)
Regijska čebelarska zveza Petra Pavla Glavarja (1)
Regijska zveza Petra Pavla Glavarja (1)
RTV (2)
RTV Slovenija, Založba kaset in plošč (1)
Ruslica (1)
S.K.S. Planika Kanalska dolina (1)
samozal. (1)
samozal. M. Klasinc (1)
samozal. P. Bratina (1)
Sanje (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (2)
se naidejo per Joann. Georg. Heptnerjo ... (1)
se neidejo per Joann. Georg. Heptnerio, ... (1)
şe vdobe, per V. Stanig ... (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (1)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slori (1)
Slovenian Chemical Society (2)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (6)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (3)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko geološko društvo (1)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (2)
Slovensko kemijsko društvo (4)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (7)
SLS (1)
SO (2)
Societá storica del Litorale (2)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (4)
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti, Višja strokovna šola (1)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (1)
Tiskarna sv. Cirila (3)
Tiskovna zadruga (5)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče (1)
v' Alojz Wajcinger'ovemi knigiši (2)
v' knigíşhi Alois Waizinger'ovemi (1)
Vesna film (7)
Veterinarska fakulteta (1)
vu založbi knižne predaje pri Damian'i ino Sorge'i (1)
Založba Univerze na Primorskem (3)
Založba ZRC (1)
Založba ZRC, Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (1)
Zavod SR Slovenije za spomeniško varstvo (1)
Zavod SRS za varstvo pri delu (2)
Zbornica zdravstvene nege (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
ZKP, RTV (1)
Zlati zvoki (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (6)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (2)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (1)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (2)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (4)
Železarna Jesenice (4)
Železarna Ravne (4)
Železarna Štore (4)
Išči med rezultati (290)