Število rezultatov iskanja: 8107

Časopisje in članki - naslov
Almanah 1921 (1)
Belokranjec (32)
Beti (Metlika) (16)
Bizeljski glas (8)
Blisk (2)
Brstje (2)
Cvetje in zelenje (2)
Čas hiti (13)
Dolenjska prosveta (6)
Dolenjske novice (1000)
Dolenjske novice (1924) (4)
Dolenjske novice (1939) (6)
Dolenjski gozdar (142)
Dolenjski list (2631)
Dolenjski razgledi (64)
Dolenjski zbornik (5)
Flores (11)
Glasilo občine Šentrupert (42)
Hermes (2)
Hortikulturni bilten (2)
Ilirija (2)
Iskra (26)
Iz naše doline (7)
Izpod Gorjancev (1)
Izziv (Novo mesto) (46)
Kočevske novice (52)
Kočevski razgledi (5)
Kočevski Slovenec (95)
Kostanjeviške novice (30)
Kres: prve vaje iz dijaških let (5)
Krka (2)
Kronika literarnega krožka PDRK v Novem mestu (1)
Kurir (266)
Kurir: glasilo Dolenjskega odreda (3)
Labod (Novo mesto) (267)
Lepa Vida (1)
Lubadar (4)
Luč (Novo mesto) (6)
Misijonski zvonček (7)
Mlada misel (1)
Mladi tekstilec (4)
Mokronajzar (25)
Na trgu (4)
Naše delo (Krško, 1948) (145)
Nove novice z ribniško-kočevskega konca (121)
Novice (Kočevje, 1956) (375)
Novoles (311)
Novoteks (1973) (160)
Novoteks (Novo mesto) (64)
Novoteks tkanina (1)
Obad (1)
Ogenj (1)
Otovec - Bubnjarci (5)
Park (Novo mesto) (117)
Petelinček (1)
Pionir (Novo mesto) (161)
Pionirski glas (1)
Poročevalec (Novo mesto) (10)
Posavska straža (34)
Posavski tednik (67)
Rast (Novo mesto) (118)
Republikanske novice (2)
SavaGlas (201)
Septima (1)
Serafinski vestnik (1)
Skupščinski Dolenjski list (555)
Sloveniens Blatt (35)
Stezice (Novo mesto) (140)
Trdinov skavt (6)
Trikotažer (29)
Trobenta iz gimnazije (2)
Uradni vestnik Dolenjske (76)
Uradni vestnik okraja Kočevje (38)
Uradni vestnik okraja Novo mesto (156)
V poljani cvet (2)
Vesna (Novo mesto) (10)
Vezilo (165)
Vigred (1896) (1)
Zarja (1923, Novo mesto) (2)
Zarja: glasilo društva Zarja (3)
Žar (3)
Žarki (2)
Časopisje in članki - oblika
Leto izida
???? (5)
1500/1600 (1)
1548 (1)
1550 (1)
1569 (1)
1570 (1)
1572 (1)
1573/1612 (1)
1584 (1)
1589 (2)
1590/1600 (1)
1593 (1)
1635 (1)
1636 (1)
1657 (1)
1662 (1)
1684 (1)
1692 (1)
1694 (1)
1700 (1)
1700/1800 (1)
1707 (1)
1709 (1)
1714 (1)
1714/1730 (1)
1719 (2)
1720 (2)
1730 (2)
1732 (1)
1733 (1)
1744 (1)
1747 (1)
1777 (2)
1784 (1)
1789 (1)
1789/1791 (3)
1792 (2)
1795 (1)
1796 (1)
1798 (1)
1806 (1)
1807 (2)
1807/1814 (2)
1807/1820 (1)
1808 (5)
1809 (6)
1810 (6)
1811 (6)
1812 (4)
1813 (3)
1815 (2)
1816 (1)
1823 (1)
1838 (1)
1840 (3)
1848 (35)
1850/1857 (1)
1853 (1)
1857 (1)
1864 (1)
1867 (1)
1871 (2)
1876 (1)
1877-1879 (1)
1885 (26)
1886 (24)
1887 (24)
1888 (24)
1889 (24)
1890 (23)
1891 (25)
1892 (24)
1893 (24)
1894 (24)
1895 (24)
1896 (26)
1897 (23)
1898 (27)
1899 (24)
1899/1900 (7)
1900 (22)
1901 (24)
1902 (24)
1903 (25)
1904 (24)
1905 (24)
1906 (27)
1907 (55)
1908 (44)
1909 (66)
1910 (24)
1910/1911 (1)
1911 (24)
1912 (27)
1913 (25)
1914 (38)
1915 (54)
1916 (52)
1917 (52)
1918 (52)
1919 (37)
1920 (4)
1921 (2)
1922 (5)
1923 (2)
1924 (7)
1925 (9)
1926 (2)
1927 (1)
1927/1928 (2)
1929/1930 (1)
1930 (4)
1931 (1)
1932 (1)
1936 (1)
1937 (7)
1938 (17)
1938/1939 (2)
1939 (46)
1940 (43)
1941 (15)
1942 (4)
1943 (13)
1944 (8)
1945 (10)
1946 (6)
1948 (12)
1949 (21)
1950 (61)
1951 (69)
1952 (79)
1953 (108)
1954 (107)
1955 (71)
1956 (125)
1957 (140)
1958 (127)
1959 (128)
1960 (136)
1961 (134)
1962 (137)
1963 (121)
1964 (97)
1965 (110)
1966 (101)
1967 (96)
1968 (82)
1969 (111)
1970 (98)
1971 (80)
1972 (108)
1973 (143)
1974 (119)
1975 (112)
1976 (146)
1977 (149)
1978 (147)
1979 (178)
1980 (193)
1981 (169)
1982 (169)
1983 (181)
1984 (164)
1985 (146)
1986 (177)
1987 (170)
1988 (158)
1989 (141)
1990 (115)
1991 (106)
1992 (96)
1993 (93)
1994 (85)
1995 (90)
1996 (83)
1997 (71)
1998 (83)
1999 (78)
2000 (96)
2001 (109)
2002 (59)
2003 (57)
2004 (54)
2005 (48)
2006 (56)
2007 (48)
2008 (21)
2009 (15)
2010 (16)
2011 (14)
2012 (8)
2013 (7)
2014 (8)
2015 (7)
2016 (5)
2017 (3)
2018 (4)
2019 (4)
Založnik
A. Ortelius (1)
Aeri Incisa Per Abrah. Kaltschmidt (1)
Akademska založba (1)
Apud P. Mortier (1)
Artaria & (1)
Aug. Vind. (1)
Belokranjska trikotažna industrija (45)
Beti (165)
Bologninus Zalterius (1)
chez H. laillot (1)
Chez l'Auteur (1)
Chez le Sr. Jaillot (1)
Civil – Geografischen Institute (1)
Co. (1)
D. Češarek (1)
Dijaška kongregacija pri oo. jezuitih (1)
Dijaški krožek Kres (5)
Dolenjska založba (2)
Dolenjski list (3326)
Druck und Verlag Maria Tandler & Sohn, Neustadtl in Illirien (35)
Društvo Ilirija (2)
Društvo Novo mesto (56)
ex typographia Cribelliana (1)
Faesy & Frick (1)
Franc Gnjezda (3)
G. Mercator (1)
gedruckt bey Joseph Edlen von Kurzböck ... (1)
gedruckt mit Retzerischen Schriften (1)
Gimnazija Novo Mesto (140)
Goga (117)
Goričar & Leskovšek (1)
Gozdno gospodarstvo (142)
im Verlage des Geograph. Instituts (2)
im Verlage des Geograph. Instituts. (1)
Im Verlage des Kunst und Industrie Comptoirs (1)
IMV (266)
in Officina J. Riedl (1)
J. Blasnik (1)
J. Blaznikovi dediči (1)
J. David Köhler (1)
J. Krajec (1001)
J. Krajec nasl. (1)
Joh. Walch (1)
Jos. Fr. Kaiser (3)
Josef Blasnik (1)
k. k. a. p. Civil – Geographischen Institute in Wien (1)
Katoliško tiskovno društvo (1)
Klub kulturnih delavcev pri DKMD (5)
Konzorcij (101)
Konzorcij Belokranjec (32)
Kostanjevica na Krki: Krajevna skupnost (30)
Krajevna skupnost (33)
Krajevna skupnost Center (4)
L. Blažič (1)
L. Klemenčič (4)
Labod (267)
Literarni krožek 'Lepa Vida' (1)
Ljubljana (32)
M. O. Vol'f" (1)
M. Seuit. Ch. Augsburg (1)
Mestna občina (21)
Mestna občina Novo Mesto (98)
Misijonski krožek (6)
Misjonski krožek (1)
Narodni konzorcij (34)
Norimberga (1)
Norimbergae (1)
Novoles (315)
Novoteks (164)
Novoteks Tkanina (1)
Občina Kočevje (52)
Občina Šentrupert (42)
Obzorja (2)
Okrajni ljudski odbor (38)
Okrajni odbor Ljudske prosvete (6)
Okrajni odbor OF (145)
Okrajni odbor SZDL (442)
Osnovna šola (1)
P. Kozler (3)
P. Marincelj (1)
per R. et I. Ottens (1)
Pierre Schenk (1)
Pionir (161)
Podmladek Rdečega križa Državne narodne šole (7)
Praga (1)
Presso Antonio Zatta e figli (1)
PRK na drž. realni gimanziji v Novem mestu (1)
Progres, zavod za pospeševanje mednarodnih trgovskih zvez (1)
Proza (121)
Radio Brežice (201)
Reilly'sches geograph. Verschleis-Komptoir (3)
s. n. (1)
samozal. (1)
samozal. Josip Murn (2)
samozal. T. Zupan (1)
skusi Iosepha Tadea Mayeria ... (1)
Slovenska Matica (1)
SPK - OLO Trbovlje (1)
Sušak, Alga (1)
Štefanija Ravnikar - Podbevškova (1)
Tekstilna tovarna Novoteks (64)
Tiskarna - Dolenjska založba Novo mesto (5)
Tiskarna Merkur (1)
Tiskarna Novo mesto, Dolenjska založba (2)
Učiteljska tiskarna (1)
Upravni odbor Hortikulturnega društva (4)
Uradni vestnik okraja Novo mesto (156)
V. Braumiller" (1)
Venezia presso Lodovico Furlanetto (1)
Verlegt bey Franz Xaver Miller (2)
Vinna (1)
Založba okrajne učiteljske knjižnice Novomeške (1)
ZMS (13)
Išči med rezultati (8107)