Digitalni objekt je zaščiten z avtorsko in/ali sorodnimi pravicami. Objekt je dostopen brezplačno, vendar le na računalnikih, ki se nahajajo v prostorih Narodne in univerzitetne knjižnice in, v primeru ustreznega dogovora, nekaterih drugih knjižnicah.

Uporaba objekta je dovoljena v skladu z določili Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/2007). Fizična oseba lahko brez dovoljenja imetnika avtorske ali sorodnih pravic prosto reproducira delo, če:

  • to stori za privatno uporabo,
  • primerki niso izročeni ali priobčeni v javnosti,
  • pri tem nima namena dosegati neposredne ali posredne gospodarske koristi.