V skladu s 50.a in 50.b členom Zakona o avtorski in sorodnih pravicah je bilo delo opredeljeno kot osirotelo, kar pomeni, da (a) ni bila ugotovljena identiteta imetnikov pravic na delu ali (b) je bil eden ali več imetnikov pravic identificiran, vendar ga tudi s postopkom skrbnega iskanja ni bilo možno najti.
Rezultati skrbnega iskanja so dostopni v bazi osirotelih del EU.

Delo lahko uporabljate skladno z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah.

Če imate kakršne koli informacije, ki bi lahko prispevale k iskanju ali identifikaciji imetnika ali imetnikov pravic na delu, nam pišite na dlib@nuk.uni-lj.si.