1850
Avtor: Klun, Vinko Fereri
Zalo┼żnik: I. A. v. Kleinmayr