1950-
Založnik: Slovenska akademija znanosti in umetnosti