Anton Lajovic v vlogi stalnega kritika novih akordov