Transport električnega naboja v organskih polprevodnikih, simulacija po metodi Monte Carlo
Electric-charge transport in organic semiconductors: a Monte Carlo simulation