Modification of non-metallic inclusions with rare-earth metals in 50CrMoV13-1 steel
Modifikacija nekovinskih vključkov s kovinami redkih zemelj v jeklu 50CrMoV13-1