An evaluation of the properties of rotor forgings made from 26NiCrMoV115 steel
Ocena lastnosti izkovkov za rotorje iz jekla 26NiCrMoV115