O šolskih zvezkih iz Posavskega muzeja Brežice - "Oče je moral vola prodat, da je dal hčer Fani šolat v trgovsko šolo"
School exercise books in the Posavje Museum Brežice