Religija kot vir pomoči pri soočanju s stresnimi in travmatičnimi dogodki