Študij notranje oksidacije v naogljičenih hitrostrjenih trakovih Cu
The study of the internal oxidation in internally carbonised Cu ribbons