Effect of the by-pass cement-kiln dust and fluidized-bed-combustion fly ash on the properties of fine-grained alkali-activated slag-based composites
Vpliv prahu iz peči za cement in letečega pepela iz vrtinčaste plasti na lastnosti drobnozrnatega, z alkalijami aktiviranega kompozita na osnovi žlindre