Calculation methodology of the effective exchange rate in Slovenia
Metodologija izračuna efektivnega tečaja v Sloveniji