Lojze Ude, Moje mnenje o položaju. Članki in pisma 1941-1944. Uredil Boris Mlakar. Ljubljana : Slovenska matica, 1994. 168 strani