Applied ethnomusicology and empowerment strategies : views from across the Atlantic
Aplikativna etnomuzikologija in strategije podajanja moči : pogledi z obeh strani Atlantika