Kosta Grubačić: Enciklopedijski leksikon bibliotekarstva