Income situation of agricultural households in Slovenia after EU accession : impacts of different direct payments policy options
Dohodkovni položaj kmečkih gospodarstev v Sloveniji po pristopu k Evropski uniji : učinki različnih shem neposrednih plačil