The terracotta lamp in the shape of a gladiator´s helmet from the Viminacium amphitheatre
Keramična oljenka v obliki gladiatorske čelade iz viminacijskega amfiteatra