Ugotavljanje začetne lege rotorja elektronsko komutiranega motorja na podlagi merjenja spremembe induktivnosti statorskih navitij
BLDC machine rotor position detection by means of stator winding inductance variation measurement