Vpliv globalizirane varnosti na obrambne sisteme v primerljivih državah