Andrej Vovko: "Mal položi dar domovini na altar" ...