Novi zakon Gospoda in Zveličarja našega Jezusa Kristusa : čveteri evangelji, dejanja aposteljnov, in list Rimljanom, Korinčanom in Galatom : poleg grškega izvirnika