O lezbičnem gledališču v Sloveniji
On lesbian theatre in Slovenia