Kerszhanske leipe molitve sa vse potreibe inu stanuve, na vsaki dan skusi ceil tiedan, poprei v Bukouskim inu Nemshkim iesiki, skusi Iansha Habermana, pissane, sdai pak tudi pervizh v Slouenszhino stolmazhene, skusi Jansha Tulszhaka