Pričevanja učiteljstva - Dvojezične ljudske šole na Koroškem po letu 1945, Celovec: Strokovno pedagoško združenje 2004, 352 str.

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih