Jože Jelenc in Franc Potočnik, Maistrova borca za severno mejo