Poročilo s tedna možganov 2016 : spektri nor(maln)osti
Report from the brain awareness week 2016 = spectrums of normality