7. razstava L. Dolinar. P. Gustinčič. M. Rašica. A. Sever. A. Štefič