CCRacer - računalniška igra za merjenje izvršilnih funkcij