Slovar slovenskega knjižnega jezika : (ob izidu poskusnega snopiča)