Izboljšava obstoječega digitalnega vezja za merjenje električne energije in njegova izvedba v vezju FPGA : magistrsko delo