Aplikativni projekt
Manevrska struktura Narodne zaščitev organih za notranje zadeve leta 1990