Upravljanje zbirk knjižničnega gradiva : izločanje in odpis v Mestni knjižnici Piran glede na nova strokovna priporočila splošnih knjižnic