L'estructuració de l'oracío composta en el Tirant lo Blanc