Otec Rogerij = M. Krammer, govornik v novi ljubljanski stolnici