Saša Poljak Istenič, Katja Hrobat Virgolet in Mateja Habinc (ur.): Nemi spomini: Manjšine med obrobjem in ospredjem. Slovensko etnološko društvo (Knjižnica Glasnika Slovenskega etnološkega društva 51), Ljubljana 2017, 137 str.