Šentvid, Stična in Ivančna Gorica - zgodovina naselbinskih oblik