Naših 60 let - Gimnazija Brežice 1945-2005, jubilejni zbornik, Gimnazija Brežice 2005, 143 str.

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih