Opera Instituti archaeologici Sloveniae
Poznoantična utrjena naselbina Tonovcov grad pri Kobaridu : naselbinski ostanki in interpretacija
Late antique fortified settlement Tonovcov grad near Kobarid : settlement remains and interpretation