Slovenske leksikalne prvine v obsoški furlanščini : izpeljanke