Turizem v Avstrijskem Primorju : zdravilišča, kopališča in kraške jame (1819-1914)