Sv. Ahacij s tovariši mučenci; Spisal Ivan Vrhovnik