Meščanski šoli v Slovenj Gradcu (1920-41) in Mežici (1926-41)
"Meščanska šola", or the righer primary school at Slovenj Gradec (1920-41), and Mežica (1926-41)

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih